• Jeg har ikke mottatt dommen. Derfor vil jeg ikke kommentere den, sier Merete Monstad, daglig og faglig leder i Web Meglerhuset.

Hun er ukjent med at dom har falt, da BT ringer henne i går.

BT redegjør kort for hovedkonklusjonen — at Web har tapt saken fullstendig - og spør hva hun synes om dommen.

— Jeg verken kan eller vil kommentere den før jeg har lest den. Jeg ber om forståelse for det, sier hun.

BT fikk ikke tak i advokat Per Treider i går. Han førte saken for Web. Treider er advokat for forsikringsselskapet If, som Web har en ansvarsforsikring hos.

Ifølge informasjonsdirektør Jack Frostad i If så er det forsikringsselskapet som skal dekke erstatningen om og når den eventuelt blir rettskraftig. Fristen for å anke er en måned.

Den 50-årige saksøkerens bror, Arne Franck-Petersen, er svært tilfreds med dommen.

— Den taler for seg. Jeg var usikker da jeg gikk inn i retten, men følte meg mye sikrere da jeg gikk ut igjen. Men de kan jo anke. Vi får vente en måned før vi eventuelt tar helt av, sier han og skryter av advokaten.

Også han bodde i gården som barn, men da foreldrene døde, fikk broren overta eiendommen etter et arveoppgjør.

Først etter at Seim hadde fått kjøpe bygården, fikk han vite om det som hadde skjedd. Ifølge ham hadde broren ikke fortalt verken familien eller nærmeste venner noe om det som skjedde.

Det var Arne Franck-Petersen som fikk overtalt broren til å gå til søksmål for å rette opp igjen det han så som en stor urettferdighet.