Helsetilsette som forsyner seg frå medikamentskapa ser ut til å vere eit aukande problem, og fylkeslge Petter Øgar vil no setje fokus på denne typen saker.

Det var våren 2001 at mellom 300 og 400 ulike typar narkotiske tablettar forsvann frå institusjonen.

Politiet har etterforska saka, og helsearbeidaren skal ha erkjent å ha tatt tablettar til eige bruk. Men vedkommande hevdar å ha tatt mindre enn halvparten av det som skal vere forsvunne.

Politiinspektør Bente Staven opplyser at saka ikkje er ferdig etterforska. Fylkeslegen i Sogn og Fjordane granskar også saka med tanke på mogelege reaksjonar mot den tilsette, og for å finne ut om rutinane og systema rundt medikamentbehandlinga ved institusjonen har vore betryggande og i tråd med regelverket.

— Vi har sett at stadig fleire saker av denne typen dukkar opp, seier fylkeslege Petter Øgar til Bergens Tidende. - På berre eitt år har vi no hatt fire-fem liknande saker, så det er grunn til å setje eit visst fokus på dette feltet.