Dersom det var stortingsval i morgon, kva for parti ville du då stemme på? Stemde du ved stortingsvalet i 2001? I så fall, kva parti stemde du på då?

RV: 0,4

SV: 12,9 (+1,1)

AP: 15,5 (-6,9)

V: 6,5 (-1,1)

SP: 11,0 (-6,7)

KrF: 12,2 (-4,1)

H: 14,1 (+1,3)

Frp: 26,6 (+16,8)

Tala må tolkast innan feilmarginar mellom 2,5 og 4,0 prosentpoeng.

Kilde: Opinion.