I mai i fjor skulle mannen i 20-årene svinge inn på en parkeringsplass på Bryggen. Han så ikke motorsykkelen med to personer på og kjørte den rett ned til tross for vikeplikt.

Passasjeren, en ung kvinne, fikk skader i rygg og bekken etter sammenstøtet.

Mannen stoppet et øyeblikk og snakket med sjåføren av motorsykkelen, men gikk ikke ut av bilen. De ble enige om at han skulle stoppe i busslommen like bortenfor.

En av passasjerene ble også satt av for å hjelpe de to på motorsykkelen.

Men ifølge forklaringene i Bergen tingrett ble bilmekanikeren oppfordret av to kvinnelige passasjerer om å bare kjøre videre bort fra stedet.

Også han som ble satt av for å hjelpe de skadde motorsyklistene sa ifølge forklaringene via telefon til bilføreren at han bare kunne kjøre.

Han fortalte selv senere til politiet at han var så oppskjørtet av det som hadde skjedd at han kjørte fra ulykkesstedet.

Han varslet heller ikke politiet, slik han er forpliktet etter loven.

Tidligere denne uken avga mannen en uforbeholden tilståelse. Han ble dømt for brudd på vikeplikten, for ikke å ha stanset for å hjelpe samt for å ikke ha varslet politiet.

Ved straffeutmåling har retten også lagt vekt på at han verken gikk ut av bilen eller forvisset seg om at lege ble tilkalt.

Bergen tingrett slår fast at lovbruddet kvali-fiserer til ubetinget fengsel og dømmer han til 14 dager.

Han er også fradømt retten til førerkort frem til mai 2010. Det vil si fire år fra lovbruddet. Retten påpeker at mannen er avhengig av sertifikatet i jobben sin, men tillegger ikke det vekt på grunn av alvoret i saken.