– Teknisk svikt i kombinasjon med sterk turbulens var etter alt å dømme årsaken til Mehamn-ulykken i 1982. Twin Otteren kolliderte verken med militære eller sivile fly eller andre gjenstander før den styrtet i havet. Menneskelig svikt må også avvises som årsak til ulykken, heter det i konklusjonen til Mehamnkommisjonen, som tirsdag overleverte sin rapport til Stortinget.

15 mennesker mistet livet da et Twin Otter-fly fra Widerøe styrtet sørøst for Gamvik i Finnmark 11. mars 1982, og kommisjonen mener at den mest sannsynlige årsaken til havariet var et sammenbrudd i høyderorssystemet, utløst av uvanlig sterk turbulens i kombinasjon med at flyet hadde en svakhet i høyderorsfunksjonen.

Mehamnkommisjonen har også vurdert norske offentlige myndigheters opptreden ved tidligere granskninger, og finner ikke holdepunkt for at noen har holdt tilbake eller fortiet opplysninger i saken. Samtidig reises kritikk mot Flyhavarikommisjonen for manglende oppfølging av opplysninger fra ett av vitnene, Grete Mortensen, og det faktum at FHK var mest opptatt av siderorsproblematikk og ikke grundig nok vurderte mulige høyderorsproblemer.

NRK Dagsrevyens dekning av FHKs pressekonferanse 20. juli 1984 får også kritikk for på en uheldig måte å ha henledet oppmerksomheten mot fartøysjefens medikamentbruk. Kommisjonen er også kritisk til NRK Brennpunkts «Vanskelige vitner», og mener programmet ikke oppfyller elementære krav til objektivitet.