— De fleste i Norge kan hoderegning. Kjøper du noe med fellesgjeld, bør du klare å regne ut hva det koster, selv om du ikke er professor i matematikk, sier Leif Kristian Garvik.

Han er regionleder hos DnB NOR Eiendom i Bergen. Garvik har lite til overs for kritikken Forbrukerrådet retter mot markedsføringen av borettslag med høy fellesgjeld.

— Her er det nok noen av kundene som har tatt seg vann over hodet, og kjøpt for dyrt og innrettet seg etter et rentenivå som var historisk lavt, sier Garvik.

— Da blir det litt for lettvint å skylde på meglerne.

Garvik presiserer at de verken selger boliger på tvangssalg, eller boliger med høy fellesgjeld.

Meglersjefen sier den nye loven som regulerer bransjen skjerper kravene til opplysningsplikt om forhold som fellesgjeld. Selv er han skeptisk til borettslag som har ned mot ti prosent innskudd, og opp mot 90 prosent fellesgjeld.

— Det er ikke noe kritikkverdig i å ha avdragsfrihet og fastrente, så lenge det kommer skikkelig frem. Problemet oppstår når markedsføringen bare legger vekt på utgiftene første året, sier Garvik.

— Der har nok noen utbyggere og meglere vært for kyniske.