– Jeg har ikke noen god forklaring, jeg kan ikke si «derfor» er forskjellen så stor. Jeg tror det er litt tilfeldig, sier Vikebø.

Notar og Aktiv Eiendomsmegling er meglere på 18 av de 23 boligene med høyest andel fellesgjeld i BTs gjennomgang.

Vikebø sier leiligheter i borettslag med høy fellesgjeld typisk er små og har høy standard. Det gjør at det er naturlig at boligene prises høyere enn snittet.

Vikebø sier han vil tro at folk flest skjønner at du betaler litt mer enn bare innskuddet når du kjøper en bolig i et borettslag.

– Jeg tviler på at kjøperne misforstår dette. Det er opplyst om fellesgjelden i alle annonser, og folk kan å legge sammen to og to, sier han.

– Går du til banken og spør om å få låne penger, legger også banken sammen innskudd og fellesgjeld før de gir deg lån, sier Vikebø.