Ulovlighetsjakten kan bety søksmål mot meglere og takstmenn som ikke varsler kjøpere om ulovlige bygg, tror statens tilsynsmyndighet i Hordaland.

Ved Fylkesmannens prosjekt mot ulovlig bygging, er de nemlig lei eiendommer til salgs der ingen opplyser om ulovlige byggetiltak.

– Vi opplever at opplysninger de burde ha hatt og opplyst om, ikke blir det, sier prosjektleder Øistein Aasland.

Jakten etter byggelovbrudd er intensivert både hos kommunene og hos Fylkesmannen den siste tiden.

– Vi vet at det omsettes bygg som ikke er godkjent, sier Are Eidissen, jurist ved prosjektet.

Søksmål etter tap

Med flere ulovligheter oppdaget, betyr det flere misfornøyde kjøpere som må rive, tror han. Dermed vil de bli påført økonomisk tap.

– Jeg ser ikke bort fra at dette kan ende med søksmål mot aktører i takstbransjen og meglerbransjen, sier Eidissen.

I høringsuttalelse til nytt meglingsregelverk, krever de at tilstandsrapporten skal informere om forhold som klart er i strid med plan— og bygningsloven. Selv om det er undersøkelsesplikt, finnes det i dag ikke et slikt krav.

De har også nylig stilt spørsmål til Norges Eiendomsmeglerforbund om hvilket ansvar meglere bør ha, nettopp etter at å ha funnet flere lovløse tilfeller.

Et av tilfellene er en ulovlig bygd hytte på Kobbholmen i Fjell kommune. Hytten ble lagt ut for salg i 2008, med en prisantydning på 4,5 millioner kroner.

Eiendomsmegleren visste at det ikke forelå brukstillatelse: «Eventuell godkjennelse står for kjøpers regning og risiko,» skrev de i prospektet.

Gir høyere pris

Det står derimot ingenting om at hele hytten var bygd ulovlig – 22 år tidligere.

– Når det ikke kommer frem at eiendommen er beheftet med ulovligheter, kan eiendommen omsettes med høyere verdi, sier Aasland.

Han mener det skjer «titt og ofte» at de finner ulovligheter på salgsobjekter som ikke blir opplyst om.

– Du kan jo bare bla gjennom eiendomsbilagene og se hva du finner, sier Aasland.

Han mener det er uheldig, fordi kjøpere regner med at opplysningene de får, er fullstendige.

Kredittilsynet er instansen som skal kontrollere om eiendomsmeglerne følger regler og god meglerskikk.

– Megleren har en utstrakt undersøkelses- og informasjonsplikt om faktiske forhold ved en eiendom, sier Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet.

– Selv om det ikke er noe krav om at meglerne skal finne opplysninger som er vanskelige å innhente, kreves det at de bør vite når det er nødvendig å undersøke nærmere, sier Grøstad.

Må rives

For hytten på Kobbholmen tok det Fylkesmannens byggeprosjekt en telefon å finne ut at hytten var ulovlig oppført. Megleren bak salget har lagt skylden på selgeren, som ikke skal ha opplyst om hyttens manglende godkjennelse.

Et drøyt år etter at Fylkesmannen oppdaget hytten, er det klart at selger ikke får selge og megler ikke får hevet provisjon. Fjell kommune har krevd hytten revet og vedtaket er stadfestet av Fylkesmannen.

På mange måter står takstmenn nærmere enn meglere til å avsløre ulovlige forhold, mener prosjektleder Are Eidissen. Han sier han har inntrykk av at bransjen selv tar problemet på alvor.

– Vårt råd er at takstmenn må vise større aktsomhet. De må undersøke nærmere når det er nødvendig og gjøre rede for kjente ulovlige forhold i taksten, sier Eidissen.

Les også:

Ingen vil ha ansvaret

Meglerne vil bare være mellommenn Hvem har ansvaret for ulovlig bygging?