For å få stemmerett måtte nye medlemmer ha betalt kontingent tre måneder før årsmøtet. Av 592 betalende medlemmene pr. 1.8 i fjor, hadde hundre meldt seg inn og betalt kontingent i 2002. Et overveldende flertall av disse skal være støttespillere til Arvid Blommedal. På nominasjonsmøtet hadde Arvid Blommedals fløy 83 av 157 møtende medlemmene og dermed full kontroll på nominasjonsmøtet.

fakta/Frp-strid

  • Bergens Tidende har gjennom en serie artikler avdekket hvilken innflytelse ekskludert partisekretær Terje Sørensen har i Bergen Frp. En rekke sentrale tillitsvalgte i partiet har like frem til det siste konspirert med Sørensen for å skaffe seg innflytelse i partiet.
  • Sørensens nærmeste samarbeidspartner i Bergen de siste årene har vært bystyremedlem Arvid Blommedal. Sørensen sier at også stortingsrepresentantene Arne Sortevik og Karin Woldseth, samt sentralstyremedlem Liv Røssland har fått hjelp av ham de siste årene, noe de tre avviser.
  • Etter at sentralstyret avviste å gripe inn, ligger saken hos fylkesstyret. De tar stilling til skjebnen til Blommedal og hans støttespillere 20. januar.