RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.no

Ved utgangen av 1999 hadde Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon 1172 medlemmer i Hordaland. Med da var AUF i Hordaland landets desidert største ungdomspolitiske fylkeslag.

Men det siste året har medlemskartoteket lekket som en sil. Ved dette årsskiftet er medlemstallet helt nede på 700.

— Skal opp i 1000 igjen - Det endelige medlemstallet vårt blir først klart i midten av januar. Men jeg kan garantere at det ikke dreier seg om mer enn ca. 700, bekrefter fylkesleder Oddbjørn Nesje overfor Bergens Tidende.

Med bare 700 medlemmer er ikke AUF i Hordaland lenger landets største politiske fylkeslag, slik det har vært i 1998 og 1999, medgir Nesje.

— Men jeg er sikker på at vi er tilbake igjen med over 1000 medlemmer allerede i 2001. En viktig årsak til nedgangen er at den utadrettede medlemsvervingen har vært nedprioritert i året som gikk. Men nå skal medlemsvervingen gis høy prioritet. At det samtidig er et valgår, gjør at det blir lettere å få nye medlemmer igjen, sier han.

Fortsatt ledende - Men det er jo likevel snakk om en dramatisk medlemsflukt?

— Vi bortforklarer ikke at vi har mistet mange medlemmer. Men dette er en utvikling både de andre politiske partiene og ungdomsorganisasjoner generelt har opplevd. Jeg vil heller karakterisere dette som at vi nå er tilbake på et normalt høyt medlemsnivå i fylkeslaget vårt. Fortsatt er vi den ledende politiske ungdomsorganisasjonen i Hordaland.

En av årsakene er ifølge Nesje at AUF har brukt store ressurser på nominasjonsprosessen for Arbeiderpartiet i Hordaland. År 2000 var totalt sett et godt politisk år for fylkeslaget, ikke minst fordi man vant frem med å få ungdomskandidaten Pål Berrefjord nominert på 5. plass på stortingslisten.

— Dette gir oss en troverdighet vi ikke har hatt siden Olav Akselsen var ungdomskandidat for 12 år siden, hevder Nesje.