LOTTE SCHØNFELDER

Det var den gang arkitekter fikk lov til å legge noe av sin sjel også i industribygg — tenk bare på de gamle kraftanleggene her i landet, monumentalt flotte. Og Bergens Telefonkompagni, som det den gang het, var ikke verre på det enn at det i november 1927 utlyste en privat arkitektkonkurranse for telefonsentral på Kronstad, på en tomt som var ervervet ti år tidligere.

Det var ikke hvilke som helst arkitekter som konkurrerte heller. Per Grieg, Einar Oscar Schou og Ole Landmark hørte til det øvre sjikt av standen, både lokalt og nasjonalt. Per Grieg vant. Og telefonsentralen på Kronstad er en av de mest karakteristiske representantene for nyklassisistisk arkitektur i Bergen.

Man kan jo lure på hvorfor Grieg valgte denne stilen. - Han var vel inne i en nyklassisistisk periode, sier en av hans arkitektsønnesønner, Andreas Grieg. - Og så var det en tid da det som hadde med energi og teknikk å gjøre, hadde prestisje.

Tenkt til hybler

Telefonsentralen ble tatt i bruk nyttårsaften 1929, med helautomatisk ekspedisjon og kapasitet på 1.200 nummer, senere utvidet til 3.000. På toppen var en leilighet med seks rom, inkludert pikeværelse. Den var opprinnelig tiltenkt direktøren, men ble senere bebodd av en feilretter.

Det private selskapet Bergens Telefonkompagni, etablert 1881, ble overtatt av staten i 1946/47. Den nye eieren bygget på tempelet i 1986, på baksiden, for å få enda mer plass til telefonsentraler. Men så endret teknologien seg. Nødvendige installasjoner tok etter hvert mindre plass og kunne klare seg med kjelleren og litt av første etasje, og Telenor prosjekterte hybler i resten av huset. Slik ble det ikke. I 1998 kjøpte Harald Nævdal og Osmund Iversen tempelet i Ibsens gate. Og en ny teknikk rykket inn.

Forskning bak søylene

— Sentralen i 1929 representerte sikkert den tids «spissteknologi» - virksomheten nå gjenspeiler dagens spissteknologi, sier Nævdal.

Navnet Medilab sier antakelig de færreste av leserne noe, men det viser seg at bak søylene og glassfeltene som er byttet ut med vinduer, foregår medisinsk forskning på mange felt. Medilab A/S eies av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Unifob, eiendomsselskapet Kronstad Park og Innovest as som holder til i den gamle direktørleiligheten og styrer det hele. Her foregår forskningsmessig virksomhet for Haukeland Universitetssykehus, til en verdi av 60 millioner kroner i året, her tas imot oppdrag fra legemiddelindustrien, her gjøres kliniske studier, og her utprøves legemidler. I tillegg til at det i første etasje ligger et ganske nytt røntgeninstitutt med MR-skanner.

Vekstlaboratorium

— Vi er en barnehage, sier Arne Godal, daglig leder for Innovest. Med det mener han at huset fungerer som et hjelpeapparat og et sted for innovasjon og utvikling. Man kan også kalle huset for et vekstlaboratorium - med stort potensial for ytterligere vekst.

— Prosjekter som kommer ut av sykehuset, kan få plass her, rykke inn i lokaler med fullt ferdige tekniske opplegg og holde til her så lenge de har behov for det, sier Godal og viser rundt i de høyloftete lokalene som bare har fått halvvegger for ikke å ødelegge romfølelsen. Og i direktørleiligheten er det blitt kantine med peis.

— Hittil er mer enn 140 prosjekter satt i gang her, over 130 forskere har vært og er «ansatt» her, vi har mellom 300 og 350 forskningskonti, og ni nye selskaper er stiftet.

Huset i Ibsens gate 104 er fortsatt et tempel for teknikk.