I årene som er gått siden kvisestudiene på gutterommet, har professor Leiv Bakketeig (66) vært både distriktslege i Selje, leder av Institutt for hygiene og sosialmedisin ved Universitetet i Bergen, professor i samfunnsmedisin i Trondheim og overlege ved avdeling for epidemiologi ved Folkehelsa i Oslo, i en lengre periode administrativ leder for 130 forskere.

Det er utrolig hva noen kviser i et gutteansikt kan føre til.

I den 30 sider lange CV'en hans leser vi om WHO-oppdrag i Kina og gjesteprofessorater i USA og Australia. Om forelesninger og fremleggelser i Europa, Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Kloden rundt har det handlet om AIDS, om barnedødelighet og om seksualvaner. Om kondompraksis, luftforurensning og om røyking i svangerskapet. Om ultralyd og nyfødtomsorg, seksuell debutalder og hodepine. Det meste.

Hele 230 artikler har han publisert i internasjonale fagtidsskrifter, og 25 ganger har han vært opponent ved disputaser i Norden.

I London ble han sammen med Ottar Sjaastad nylig prisbelønnet for en undersøkelse om «Cluster headache prevalence», hodepine.

Og i Danmark leder han for tiden et nasjonalt livsstilsprosjekt. Minst ett.

Ville bli astronom

Men det var altså hjemme på gutterommet det begynte, med kvisene.

— Egentlig var det astronom jeg fablet om å bli. Men statistikeren i meg tok tydeligvis tidlig overhånd, humrer den internasjonale samfunnsmedisineren fra Os over en dansk hakkebøff.

Karrieren sin har han ifølge eget utsagn brukt til å sette sunn fornuft i system. De siste syv årene som professor i klinisk epidemiologi ved Syddansk Universitet i Odense, og som spesialrådgiver for Sundhetsstyrelsen i København.

— Jeg kan bekrefte at «det er dejlig å være norsk i Danmark», smiler han mellom en munnfull bøff og en slurk Tuborg Classic.

— For danskene får ikke dårlig samvittighet av å ha det bra, slik vi nordmenn gjerne får, utdyper han.

Selv stortrives han hemningsløst i Danmark, der han daglig togpendler fra København til professorjobben i Odense. Konen Berit Schei er professor i kvinnemedisin ved Universitetet i Trondheim. Når han ikke pendelbesøker henne i helgene, har han det utmerket på Københavns bruneste utesteder, som Palæ Bar og Skindbuksen.

Stoppet skolegård-røyking

— Men danskenes lettsindige forhold til øl og røyk må da være nedslående for en samfunnsmedisiner?

— Vel, danskenes drikkevaner er preget av det kontinentale. De drikker jevnere enn oss nordmenn, men du ser sjelden fulle folk i gatene, sier Bakketeig. Vi aner en sympati for den danske livsstil.

Noen røykelov tror han ikke på i Danmark med det første. Selv var han skeptisk til den norske.

— Å frata folk retten til å røyke er en alvorlig frihetsberøvelse. At passiv røyking er skadelig, er heller ikke faglig godt nok begrunnet. Studiene som er gjort er heller svake og mangler til dels gode resultater, mener han.

Han reagerte likevel sterkt da han registrerte at 12-13-åringer fritt fikk røyke i skolegårdene i Odense og på Fyn.

Han tok affære og det endte med røykeforbud. Det var i 2002, nå er et tilsvarende forbud innført i hele Danmark.

Kanskje nei takk til USA

I løpet av sine syv år i Danmark har Leiv Bakketeig publisert 70 fagartikler.

— Danmark var et mekka å komme til for en epidemiolog. Et stort pasientregister ga lett tilgang til medisinske data, forklarer han.

Et stort minus i dansk helsevesen synes han likevel det er at landet har så mange små sykehus.

— De har ikke klart å sentralisere nok. Her må være minst førti-femti sykehus, fire-fem store hadde vært nok og faglig mer forsvarlig i et lite land med korte avstander.

Nå skal den internasjonale osingen trappe ned mot pensjonisttilværelse. I september flytter han til Oslo, til Nasjonalt Folkehelseinstitutt - og bokskriving sammen med ektefellen, Berit Schei, om kjønn og helse.

Nylig fikk han tilbud om et professorat ved det anerkjente Vanderbilt-universitetet i Nashville, USA. Men har ikke sagt ja ennå. Nå er det kanskje nok..

Reddet liv i Kina

Sin mest tankevekkende opplevelse som reisende i samfunnsmedisin hadde han som WHO-rådgiver i Kina i 1981.

— I fem uker reiste vi tre kolleger rundt på sykehus, så på forholdene for fødende og nyfødte og ga råd om mulige forbedringer. Flere år senere fikk jeg i Kina høre at våre råd hadde reddet svært mange liv. Jeg tror den Kina-reisen er den viktigste jeg har gjort, sier han.

Den kviseløse medisinmannen fra Os.

Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i Bergens Tidende

INTERNASJONAL: Snart er det vår på Rådhuspladsen i København. Legen og samfunnsmedisineren Leiv Bakketeig fra Os har forsket seg verden rundt, de siste syv årene med base i Danmark.
Leif Bakketeig