Med ti søkere pr. plass til klassen i «medier og kommunikasjon» er det liten tvil om at det trangeste nåløyet ved sommerens opptak til videregående skole finnes på Bergen Handelsgymnasium (BHG).

Fem år etter innføring av fritt skolevalg er det liten tvil om hvem som troner på toppen som fylkets mest populære skole. Hederskronte BHG holder skansen. Men ellers har utslagene av fritt skolevalg vært relativt beskjedne i Bergen, mener inntaksleder i fylkeskommunen, Nils Skavhellen.

– Det har egentlig ikke vært så mye tilpasning. Her i Bergen har det medført at det er blitt tøffere å komme inn på BHG, Katten og til dels Tanks. Men ellers har det vært små utslag, sier han.

I tillegg har man registrert en viss sentralisering i Nordhordland.

– Der ser vi at Knarvik har en slags sentrumseffekt og at de trekker til seg elever fra distriktet og faktisk også Åsane. Særlig gjelder dette yrkesfag, sier Skavhellen.

Sentrums tiltrekningskraft til tross, flere enn tidligere søker seg til og ønsker å bli i nærmiljøet.

Dermed kan sentraliseringstendensen fra tidligere år se ut til å stoppe opp.

– Vi ser at det er flere søkere til bydelsskolene, sier Nils Skavhellen.

Tidligere har fanabuene i større grad holdt seg til sine egne mens mange fra bydelene i vest og nord har søkt seg til sentrumsskolene. Nå har «nærhetstrenden» styrket seg også der.

Sammenligner man det totale søkertallet i år med søkertallene fra i fjor og ser på antallet elever som går ut av 10. klasse til sommeren, har fylkeskommunen registrert en økning i antallet søkere til offentlige skoler.

Det er en trend man liker godt i Hordaland fylkeskommune etter noen år med elevstrøm til sentrumsskolene og rekordmange elever på private skoler.

– Men vi tar det som en slags foreløpig gallup. Vi vet jo ikke hvor elevene ender til slutt, sier Nils Skavhellen.