Søknadstallene fra Hordaland fylkeskommune viser at de aller fleste vil få oppfylt førsteønsket sitt til utdanningsprogram på videregående skole. 90 prosent av dem som søker på grunnkurs (VG1) og 80 prosent på yrkesfag får ønsket innfridd.

— Enda flere skal det bli når vi får jobbet med tallene en stund, sier opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld.

- Utrolig gøy

Likevel er det ikke alle fag der søknadstallene passer som hånd i hanske med tilbudet som finnes.

Hanne Birkeland fikk en av de rundt 150 plassene på medier og kommunikasjon i fjor. I år er det over 300 søkere til faget.

— Det er utrolig gøy. Vi får brukt kreativiteten vår, og vi lærer å skrive bedre, sier Hanne, som går andre året på Bergen Handelsgymnas (BHG).

Hanne tror det er få av elevene som tenker direkte på fremtidig yrke når de velger utdanningsprogram.

— De fleste vet nok i hvilken retning de vil, men først og fremst velger vi fag som vi trives med. Jeg har ikke noe brennende ønske om å bli journalist, men jeg tror jeg uansett kan få bruk for det jeg lærer her, sier hun - og får støtte av opplæringsdirektøren:

— Det er en misforståelse at de som tar idrettsfag blir toppidrettsutøvere og de som tar dans og drama bare kan få jobb innen de yrkene. De kan like gjerne ønske å bli sykepleiere, men vil vedlikeholde hobbyen sin, sier han.

Idrettsfag er et annet fag som har langt flere søkere enn det er plasser. Hanne går på som sammen med katedralskolen er den mest populære skolen etter at det ble fritt skolevalg igjen i fjor.

389 plasser, 140 søkere

I negativ retning peker det nye faget «Studiespesialisering med formgivning» seg ut. Der hadde fylkeskommunen lagt opp til 389 plasser, men bare 140 har søkt om plass.

— Dette er et helt nytt fag, og studieplanen ble klar først etter nyttår. Kanskje har informasjonen sviktet litt. Verken elever eller rådgiverne har visst helt hva faget gikk ut på, sier Fjeld.

Når det gjelder restaurant- og matfagene, har de vært i nedgang i flere år. Fjeld varsler at antallet plasser på de minst populære fagene vil bli skåret ned innen fylkestinget skal vurdere den endelige fagstrukturen i april.

Sentrum populært

Tallene for den enkelte skole var ikke klare i går, men også i år var sentrumsskolene Katedralskolen og BHG mest etterspurt. Men disse skolene fikk enda flere søknader i fjor, da fritt skolevalg ble innført.

— Det virker som om elevene har et mer realistisk syn på hva de kan komme inn på. Dessuten står distriktsskolene sterkt her i fylket, og det er vi veldig glade for, sier Fjeld.

TRENDY: Hanne Birkeland går på det mest populære faget på en av de mest populære skolene. - Drømmen er vel egentlig å bli advokat, men journalist hadde også vært kjekt, sier mediefag-eleven på Bergen Handelsgymnas. Kristoffer Rivedal og Petter Bøe (t.v.) har valgt språk som fordypning. De lærer henholdsvis japansk og tysk. FOTO: RUNE SÆVIG