— Det kunne godt ha vært flere. Ikke bare for å være solidariske, men også fordi det som skjer her angår oss i stor grad, sier pressekontakt Marry-Anne Karlsen til BT.

— Riktignok er det eksamenstid. Men dette er en stor og viktig konferanse, og det er merkelig at ikke flere studenter og ansatte deltar

— Har norske studenter det for godt?

— Det tror jeg ikke, men jeg har egentlig ingen god forklaring på hvorfor så få deltar. Generelt er studentenes engasjement lavt for tiden.