De kulturhistoriske samlinger ved Bergen Museum har medaljene, men de er foreløpig godt skjult for allmennheten. FOR UNIONENS OPLØSNING: 368208 STEMMER. MOT 184, står det på en av medaljene. Vi legger merke til at det norske splittflagget uten unionsmerke heises. En ung kvinneskikkelse med flagrende hår er mest synlig. Hun løfter høyre hånd mot flagget. Lenkene som bandt henne er brutt.

Overlesset

— Medaljen er overlesset med symboler, påpeker Liv Seland. Hun er universitetsstipendiat og i fire år fremover knyttet til myntsamlingen. Noe av hennes oppgave er å ordne, katalogisere og legge samlingen inn på data. Den godt skjulte mynt- og medaljesamlingen skal i fremtiden bedre frem i offentligheten.

Symbolene på medaljen er en strålende, oppegående sol, vikingskip på fjorden, et alter, skogsparti med kirke ved stranden og en due med et oljeblad i nebbet. Baksiden av medaljen domineres av brystbilder av statsminister Chr. Michelsen og stortingspresident Carl Berner med en laurbærgren over skuldrene.

På den andre medaljen ser vi et kjede av sammensluttede hender og et tykkstammet tres løvverk. «TIL MINDE OM 7. JUNI 1905» står det på medaljen. Den andre siden domineres av en eikekrans. Her er innskriften «NORGES UAVHENGIGHET GJENNOMFØRT. HAFRSFJORD 872, EIDSVOLD 1814 og KRISTIANIA 1905.»

Personlige medaljer

Liv Seland opplyser at medaljen ble bestemt laget i 1906 for å utdeles til medlemmer av regjeringen og Stortinget. På den medaljen vi har avbildet, står Kristofer Lehmkuhls navn. Bergen Museum har og Johan Lothes medalje.

Medaljene er tegnet av Ivar Trondsen. Han er en av de store menn i norsk mynt- og medaljekunst, levde fra 1853 til 1932 og arbeidet med medaljer i tiden 1879 til 1926. I arbeidet med den andre medaljen vi har trukket frem her, hadde han hjelp av malerne Eilif Pettersen og Gerhard Munthe.