• Slik jeg ser det har vi store muligheter til å hevde oss også i årene fremover. Vi har solid kompetanse og ligger i en stor og maritimt orientert by, sier rektor Bjørn Kr. Jæger ved Bergen Maritime Videregående Skole.

JAN I. ELIASSEN

Skolen kunne i fjor markere sitt 150 års jubileum, og nylig kom boken «Fra vuggende Vågen til de store verdenshav». Byhistorikerne Anders Bjarne Fossen og Egil Ertresvaag, har skrevet boken.

Del en i boken handler om tiden fra 1600 til 1904. Frem til den offentlige utdannelse, som ble etablert for 150 år siden, var det små private skoler som sto for den maritime utdannelsen. Først i 1853 kom daværende Bergen Sjømannsskole, mens Bergen Maskinistskole dukket opp i 1885.

I 1983 ble yrkesskolene for sjøfolk slått sammen til Bergen Maritime Videregående Skole. I dag undervises 400 elever, mens de ansatte representerer cirka 70 årsverk, fordelt på lærere, administrasjon og teknisk drift.

Stor flåte

At Bergen fikk et så omfattende maritim utdannelsestilbud som byen fikk, relativt tidlig, skyldes etter forfatter Anders Bjarne Fossens mening at byens redere bygd opp en stor handelsflåte før andre byer på 1500 tallet.

Senere minsket flåten, men vokste igjen og var toneangivende i prosessen rundt overgang fra seil til damp.

I dag er flåten større enn noen gang tidligere, men med få nordmenn om bord. Dette er også blitt en utfordring for den maritime utdannelsen i Bergen.

— Vi ser hvordan tingene utvikler seg og har også satset på andre tilbud, som kursvirksomhet og utdanning av borere og boresjefer for offshorenæringen. Vi har dessuten et utmerket samarbeid med Høgskolen i Bergen, Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen, peker Jæger på.

Skolen tilbyr under sitt VK1-program utdanninger som kvalifiserer til fagbrev som matros, motormann, elektriker, service-elektriker, automatiker, kuldemontør og brønntekniker.

Samling i Hordaland

Jæger ser positivt på samlingen av de maritime tekniske fagskolene på Rubbestadneset, Austevoll og Bergen.

— Vi overlevd de vanskelige årene etter 1970 med en skur av problemer og utfordringer, og stor nedgang i antall sjøfolk, så jeg er helt sikker på at vi kommer styrket ut av planlagte omlegginger i den maritime utdanningen, sier Jæger.

Han tror de sentralt plasserte skolene langs kysten vil stå sterkere i konkurransen enn distriktsskolene. Dermed burde Bergen være sikker på å overleve, men både politikere og næringen selv må på banen til fordel for den maritime utdanningen i Bergen.

Jæger minner også om at Hordaland er landets desidert største sjømannsfylke og Bergen som skipsfartsby er landets nest største, målt etter registrert tonnasje. Stavanger er for lengst forbigått og avstanden til Oslo minker.