TOR KRISTIANSEN

Sammen med representanter for Sjøforsvaret og Bergen Brannvesen fikk vi i går demonstrert utstyret på Nutec i Bergen. Det spesielle er at en brannmann kan bære en liten vanntank og en trykkluftflaske på ryggen. Dermed kan han raskt komme til med vanngeværet eller impulskanoen som den kalles.

Vurderes i Bergen

— Vi vurderer å anskaffe oss en slik impulskanon med tanke på bilbranner i byens garasjeanlegg, opplyser driftsleder Svein Drotningsvik i Bergen Brannvesen. Brannvesenet kommer ikke til med de store bilene i byens garasjehus. Små biler er anskaffet. Like fullt vurderes alltid nytt, effektivt utstyr.

Impulskanonen ser ut som et langt gevær med et litt bredt løp. Vannet skytes ut med en hastighet på 400 km/t. Dråpene brytes ned til 100 mikron, dekker et større område og har større kjøleflate. Det er interessant å se hvor effektivt den kan benyttes.

Brukes i storbyer

Martein Steur fra IFEX Technologies i Nederland er kommet ens ærend til Bergen for å demonstrere utstyret hans far har utviklet. 12.000 impulskanoner er alt solgt og spredd verden over. En enhet kan bæres på ryggen, trilles i en koffert, hives på en motorsykkel eller festes til et helikopter. Det er særlig aktuelt å benytte i storbyer, ved flyplasser eller om bord i skip. 40.000 kroner koster en eneste impulskanon med utstyr.

Siri Andresen, daglig leder i Josi Tech, opplyser at en vannkanon er installert ved Gol Stavkirke på Bygdøy. Dessuten er dette brukt i Åkrafjordtunnelen og på Nordkapp.

BRANNVERN: Raskt og effektivt slukker Martein Steur brann med sin impulskanon. Bergen Brannvesen vurderer å ta det nye utstyret i bruk i Bergen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN