TOR LEIF PEDERSEN

Elevene i klasse 5 b ved Ulsmåg skole i Fana er på uteskole ved Myrdalsvatnet mellom Ulsmåg og Totland sammen med lærer Kåre Råsberg.

Denne spesielle formen for undervisning er et ledd i et stort samarbeidsprosjekt mellom Ulsmåg barneskole, Bergen kommune, Bergen Sportsfiskere, fylkesmannens miljøvernavdeling og beboere i bydelen.

Ved mange andre skoler i Bergen er det i gang liknende opplegg som ledd i kommunens forvaltningsplan for vassdrag. Denne planen skal bidra til kunnskap og bevissthet om vassdragsnaturen i Bergen.

Nærmiljøet er med

Myrdalsområdet er et mye brukt tur— og rekreasjonsområde. Engasjerte beboere i bydelen har inngått samarbeid med Bergen kommune om det såkalte Myrdalsprosjektet. Privatpersoner og offentlige instanser samarbeider om en langsiktig plan for opprusting av turveier, opparbeiding av badeplass og tilrettelegging for fritidsfiske i Myrdalsvatnet. Samt opparbeiding av parkeringsplass ved vannet.

Det er for mange fisker i dette vannet. Resultatet er at det er for lite mat for dem. Fiskene vokser seg derfor ikke store nok til at fritidsfiskere synes det er spennende å fange fisk her. Derfor er det satt ut storruse for å fange så mange fisk at det blir en bedre balanse mellom antall fisk og mat for dem.

- Kjempegøy!

Kristian Aurlien, Håvard Hallås Stubseid, Eirik Salvesen Lie og Henrik Sten Halleland er ivrige fritidsfiskere. Å få være med på å forbedre fiskekvaliteten i Myrdalsvatnet er derfor en svært meningsfull og interessant måte å bruke skoletimer til. Til Bergens Tidende sier de fire klassekameratene:

— Det er kjempegøy å være med på å fiske med storrusen, sier Håvard. Han forteller at han har fisket med garn og stang etter ørret før, men aldri med storruse.

Eirik er enig om at dette er kjempemorsomme skoletimer.

— Jeg har vært her før og fiske ørret med markstang og dupp. Fisken solgte jeg til min mor. Hun jobber i en kantine og stekte ørretene til noen japanere. De mente fiske var kjempegod, forteller han.

- Gøyere enn på skolen

Henrik liker å fiske og å drive med dyr. Også han mener det er kjempegøy å være med på fiskeprosjektet i Myrdalsvatnet.

— Forrige gang vi var her og tømte storrusen, fikk jeg med meg mange fisker hjem. Jeg solgte fiskene til min bestemor som likte fiskene, sier han.

Kristian mener det er mye gøyere å ha skoletime ute i naturen enn inne i klasserommet.

— Det er veldig gøy å fiske, sier han.

Alle fire slår med ettertrykk fast at de liker å spise fisken de fanger.

Etter at fangsten i storrusen er brakt på land, begynner elevene å undersøke fiskene. Denne dagen hadde de fått til sammen 6,5 kilo fisk fordelt på 68 ørreter og 37 røyer. Forrige gang de tømte storrusen, for vel en uke siden, var det hele 18,5 kilo fisk i den. De 322 fiskene fordelte seg på 260 ørreter og 62 røyer.

Engasjerte foreldre

Elevene måler vekt og lengde på hver enkelt fisk. Så leser de av en skala for kondisjonsfaktoren. På denne måten kan elevene slå fast at det er for mange fisker i Myrdalsvatnet i forhold til mattilgangen.

Lærer Kåre Råsberg forteller at det har vært stort engasjement blant foreldrene til elevene i klasse 5 b. Han sier at de fleste elevene i klassen synes det er kjekt å være med på uteskole.

— Elevene fanger, veier og måler fiskene og finner deretter kondisjonen på fiskene. Det betyr at elevene starter med noe konkret og ender med en teori, altså en konkret måte å lære på, sier han.

Mye gjenstår

Henry Berg er en av beboerne i Bjøllebotn som har engasjert seg sterkt i Myrdalsprosjektet. Han forteller til Bergens Tidende at kommunen til nå har bevilget 2,2 millioner kroner til prosjektet. Til nå er det bygget turveisløyfe til Lyselven, turvei mellom Myrdalsvatnet og opp Kubakkene er ferdig, og det er foretatt generell opprusting av eksisterende vei langs vannet. Ennå gjenstår det å opparbeide gangvei fra tursløyfen over til Dyngeland, opparbeiding av badeplass, og trafikksikre Totlandsveien for gående og syklende til og fra områder. Myrdalsvatnet er et regulert vann som brukes til kraftproduksjon, og dette gjør at vannstanden varierer. Det blir arbeidet med å få til avtale med kraftprodusenten om å stabilisere vannstanden.

FISKERE: Her tømmes storrusen for fisk. Fra venstre ser vi Håvard Hallås Stubseid, Kristian Aurlien, Kåre Råsberg og Eirik Salvesen Lie.
KONTROLL: Håvard Hallås Stubseid kontrollerer vekten på fiskene.<br/>Foto: JAN M. LILLEBØ
FOTBADERE: Mens de ventet på at fangsten skulle komme til land, brukte disse fire jentene tiden til et fotbad. Fra venstre ser vi Nora Halsteinslid Arnesen, Inger Lauritsen, Jeanette Gjerde Pedersen og Cathrine Alsaker.
FANGSTEN VEIES: Etter at fangsten er brakt på land, skal den veies. Joakim Heimark utenfor bildet holder vekten mens Håvard Hallås Stubseid (f.v.), Eirik Salvesen Lie, Joachim T. Lauritsen og Christian Vorland Marthinussen følger spent med.