— Det er så greit å følge med minsten gjennom vinduet, forteller en ung mor oss.

Hun er ute og ser til gullklumpen sin. Rolig rugger hun barnevognen frem og tilbake.

Ni andre småttisser ligger på rekke og rad i vognene utenfor cafévinduet. Innenfor vinduet sitter mødrene.

Det pludres livlig på begge sider av glasset.

LANG, LANG REKKE: Utenfor og innenfor Stenersens Cafe.
PÅL ENGESÆTER (MMS)