– Ingen sure miner. Passasjerene viste stor forståelse for at vi må improvisere i slike situasjoner. Folk er mest opptatt av at det gikk bra med lokføreren under avsporingen, sier togekspeditøren ved Voss stasjon.

Passasjerene i morgenekspressen fra Bergen ble først kjørt til Voss med buss. Derfra overtok tre lokaltogsett rollen som fjerntog over fjellet til Oslo. Ett av de tre settene egner seg best til korte lokalstrekninger som Bergen — Arna.

Passasjerene i Dagtoget vil ved bussankomst til Voss bli tilbydd sittevognene som kom i nattoget vestover i natt, og aldri rakk frem til Bergen på grunn av avsporingen. I tillegg vil det bakerst i toget gå en grønn sittevogn fra Flåmsbana. Den ble kort og godt sjanghaiet fra Flåm Utvikling fordi den tilfeldig vis sto på Voss stasjon i natt, på vei «hjem» fra serviceopphold på verksted.

Et tomt Signatursett er på vei over til Voss fra Oslo for å bli satt inn i den ekstra ettermiddagsekspressen på fredager. Buss fra Bergen kl. 14.58.

Den ordinære ettermiddagsekspressen (fra Bergen kl, 15.58) bli satt opp med sittevognene som kommer til Voss i vestgående Dagtog.

Nattogpassasjerene i kveld busses til Voss, og kan der legge seg inn i sovevognene som allerede står på stasjonen.

Alt fjerntogmateriell som sto i Bergen da avsporingen skjedde i natt, må bare bli stående til linjen er ryddet. Fjerntogpassasjerene kjører buss mellom Bergen og Voss.

Lokaltogene trafikkerer strekningen Bergen-Dale, og passasjerene busses mellom Dale og Voss.

Selv om tre av lokaltogsettene er sendt østover, har de ett igjen til å trafikkere Raundalen og opp til Myrdal.