Amund Nordland forteller til Bergens Tidende at han og noen andre var på skitur opp fra Ungdomsheimen for kort tid siden. På Botnanuten nord for Byrkjesete fikk de plutselig øye på en flokk reinsdyr. Noen av dyrene holdt øye med hva menneskene foretok seg, mens de fleste av disse urdyrene i den norske faunaen beitet ufortrødent videre mellom store steiner på de bare fjellrabbene.

— Det var et fantastisk syn, forteller Nordland. - Vi visste ikke at reinsdyr holder til i dette området, så nær hytte- og turområdene på Kvamskogen. Derfor var overraskelsen ekstra stor over å møte dem så nær menneskelige aktiviteter. Vi holdt oss på avstand for ikke å forstyrre dyrene, forteller Nordland.

Han var åndsnærværende nok til å fotografere reinsdyrene og sende bildene til BT slik at flere får muligheten til å se de vakre dyrene.

300 dyr

For bergensere flest er det kanskje ikke kjent at det er reinsdyr i hele fjellheimen i et område som avgrenses av Ålvik og Kvamskogen i sør, Vaksdal i vest, Bergsdalen i nord og Bordalen i nord-øst. Faktisk lever det om lag 300 reinsdyr i dette området.

650 grunneiere i kommunene Kvam, Granvin, Voss og Vaksdal er med i Hardanger og Voss Reinsdyrlag som eier reinsdyrene. Leder for laget, bonde Steinar Skeie i Kvam, forteller til Bergens Tidende at mange grunneiere kjøpte tamrein i 1920- og 30-årene og satte dyrene ut i fjellområdene i disse kommunene. Laget har dispensasjon fra regelen om å merke kalvene, og flokkene gjetes ikke slik tamrein vanligvis blir.

Fire ulike flokker

— Egentlig snakker vi om fire flokker som store deler av året holder seg i separate flokker, forteller Skeie.

— En flokk holder seg stort sett rundt Hamlagrø, en flokk holder seg på Gråsiden og en holder til i Bordalen i Voss, mens en flokk stort sett oppholder seg i Kvam kommune, sier han.

— Flokkene har holdt seg på samme nivå i mange år. Vi foretok en telling for noen år siden. Da fant vi 275 dyr før kalving. Nøyaktig hvor mange dyr det er i flokkene, er det ingen som kan si. Men vi regner med at det totalt er rundt 300 dyr, sier Skeie.

Observert av mange

Om dyrene som Amund Nordland observerte, sier Skeie at det dreier seg om en flokk på oppunder 30 dyr som har oppholdt seg i dette området på Kvamskogen i den senere tid.

— Vi har fått flere rapporter om dyrene fra bygdefolk og skiløpere fra hytter i området. Selv har jeg fra riksveiene sett dyrene i kikkert oppe på Botnanuten og i fjellene rundt. Nå er dyrene trolig trukket lenger østover forbi Myklavatn mot Hamlagrø, sier han.

— Kalveproduksjonen varierer. Våren 2003 var det svært mange kalver i flokkene. Hvert år jakter vi ut mellom 25 og 45 dyr og jakten går på rundgang mellom grunneierne i de ulike kommunene. Jaktutbyttet er ingen lukrativ forretning for reinsdyrlaget, sier Skeie.

La dyrene få fred!

— Hvordan vurderer du fremtidsutsiktene for disse dyrene?

— Jeg er ikke bekymret for det. For å sikre nytt blod i flokkene og for å hindre innavl, har vi gjort avtale om Fram Tamreinlag i Vang i Valdres om kjøp av dyr. De vil bli fraktet til vårt område i vinter, sier Skeie.

— Mange skiturister bruker disse fjellområdene. Har du noe å si til dem?

— Skiløperne må ikke springe etter reinsdyrene eller la hunder jage dem. Noen av dyrene vil ikke tåle å bli stresset på tungt føre, og vil rett og slett bli sprengt og dø. I tiden fra nå og fremover til påske er simlene kalvetunge. De må få fred slik at verken simlene eller de ufødte kalvene blir påført lidelser, sier Steinar Skeie.

Reinsdyr i Odda

På samme måte som mange er uvitende om at det finnes reinsdyr i fjellene mellom Hardanger og Voss, er det sikkert ukjent for folk flest at det i Hordaland fylke ikke bare er på Hardangervidda og i Nordfjella nord for Finse at det lever reinsdyr.

Reinsdyr er satt ut på Seljestad i Odda kommune. Mellom Seljestad og Åkrafjorden går det derfor en flokk på 40 - 60 reinsdyr. Også i fjellene på Folgefonnhalvøya har grunneiere satt ut reinsdyr. På Vikafjellet på begge sider av fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland går en villreinflokk på 500 - 600 dyr.

Nevnes bør det og at det er satt ut reinsdyr i fjellområdet mellom Tyin - Årdal - Lærdal. Rundt 100 dyr teller den flokken. For øvrig er det to tamreinlag i Vang kommune i Valdres. De har tamrein som har beiter sør og øst for riksveien på Filefjell og i områdene mellom Tyin og Bygdin.

REINSDYR I BOTNANUTEN: I fjellet opp for Ungdomsheimen på Kvamskogen beitet disse reinsdyrene. Dyrene med horn er drektige simler. Dyrene uten gevir er enten bukker eller simler uten kalv i magen. La dyrene få fred! <p/> FOTO: AMUND NORDLAND