— Vi er blitt ganske gode på lesing i bergensskolen. Det er fordi skolene og lærerne har fått jobbe over tid med et helhetlig opplegg som vi har fått alle lærerne med på, sier Bergens skolebyråd Harald Victor Hove (H).

Han viser til resultatene i de nasjonale prøvene, men ikke minst til kommunens egne kartleggingsprøver for de tre første klassetrinnene. Der har resultatene blitt bedre hvert eneste år, andelen elever i kategorien «alt rett eller svært nære» har økt mens andelen i kategorien «kritisk sone» er sterkt redusert.

Nå vil byrådet og kommunen gjenskape suksessen i realfagene. I byråd torsdag ble «Strategier for realfag i bergensskolen 2012-2016» vedtatt.

— Et av poengene i arbeidet for bedre lesing er at alle lærerne skal være leselærere, at leseforståelse er inne i alle fag. Nå skal alle bli realfagslærere, realfagsforståelsen skal inn i alle fag, sier Hove.

Ut, lek, observer

— Det handler selvsagt om basisferdigheter, men vi har et langsiktig perspektiv. Det er et stort behov for folk med realfagskompetanse i Norge. Det vil det også være i fremtiden. Da må vi få frem en generasjon som kan møte behovet, sier Harald Victor Hove.

For å få det til vil Bergen kommune ty til en rekke grep. Blant dem er bedre realfagsrom på skolene, mer uteskole og en rekke samarbeid med ulike instanser, som Vitensenteret. Barna skal mer ut. De skal se, kartlegge og samle inn data.

— Elevene skal bli mer aktive i læringen, samtidig som de vil lære mer om utfordringene vi har i dag. Om miljø, klimautfordringer og så videre, sier skolebyråden.

— De å skape sammenhenger mellom det de lærer og det som er ute i virkeligheten er viktig. Ikke minst hvis vi skal nå de elevene som sliter med motivasjonen og ikke ser relevansen i opplæringen.

Derfor vil skolebyråden ty til lego. Lego skal inn i matematikk, teknologi og design. Allerede i dag deltar rundt 300 bergenske barn og unge hvert år i First Lego League, en kunnskaps- og teknologiturnering elevene skal lære å designe, programmere og teste roboter. Det avvikles turneringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så sent som forrige helg gikk en slik konkurranse av stabelen i Vitensenteret.

Det gjør ingen ting om barn lærer mens de leker. Jeg har stor tro på dette, sier Hove.

Tester og lego

Men det er ikke bare i skolen Lego skal inn. Byrådet vil samarbeide med Lego Norge om opprettelsen av en barnehageliga, tilpasset de eldste barna i barnehagen. Hove og byrådet vil ha realfagene sterkere inn i barnehagene.

— Vi må begynne tidligere. Nå går omtrent alle barn i barnehage. Barnehagene legger mye av premissene for barna som kommer til skolen.

Hove ser at det kan problematiseres at en kommersiell aktør som Lego trekkes inn i både skole og barnehage.

— Men jeg håper ikke det blir den største debatten når saken skal behandles i oppvekstkomiteen, sier han.

Det som ganske sikkert vil bli diskutert, er innføring av to nye, obligatoriske kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet på 1. og 3. trinn. Selv om byrådet vil fjerne kartleggingsprøver i lesing for 7. og 9. trinn, blir det økt antall tester i barneskolen.

— Dette er i tråd med tanken om tidlig innsats. Vi avdekker dem som har utfordringer tidligere. Dessuten vil vi for å få et bedre grunnlag og forhåpentlig kunne bli flinkere på å vekke nysgjerrigheten og holde på motivasjonen hos elevene, sier Hove.

Hva synes du om tiltakene? Si din mening under!

KLOSSMAJOR: - First Lego League er et godt eksempel på hvordan elevene kombinerer en god porsjon fantasi med kunnskap, mener skolebyråd Harald Victor Hove. Her ser vi Stian Husum på laget Kloss Majorene fra Løvås oppveksttun under fjorårets finale.ARKIVFOTO: Odd Mehus
Odd Mehus