For kort tid tilbake kom det nytt kollektivfelt i Lars Hilles gate ned mot krysset til Christies gate. Hvorfor det kom, er ukjent for busselskapet.

— Jeg må innrømme at jeg ble litt paff da jeg så det, sier planlegger i Gaia, Tore Brundtland. - Det var ikke akkurat det stedet som lå øverst på våre prioriteringslister for nye kollektivfelt.

Bilene skal bort

Og fra Statens vegvesen og Bergen kommune får vi vite at det ikke var kollektivtransportens behov som veide tyngst da det ble bestemt å gjøre det ene feltet fra Lars Hillesgate til Christies gate til kollektivfelt.

— Vi vil ha bilistene ut av sentrum og inn i Fløyfjellstunnelen, sier Byråd for byutvikling, Nils Arild Johnsen.

— Dette ble gjort for å redusere trafikken til sentrum, og få folk til å velge tunnelen, sier distriktsvegsjef Olav Finne i Statens vegvesen.

Bilistene skal altså tvinges til å kjøre Fløyfjellstunnelen. Som i sommer er stengt fra 2100 til 0530 hver natt på grunn av brannsikringsarbeid. Og som skal være stengt hver natt ut september. For selv med mindre trafikk på nattetid, skaper stengningen også kø i sentrum da.

På dagtid i forrige uke brukte John Sundt et kvarter på å komme seg fra Bystasjonen til Rådhuset med gardinstenger som firmaet hans leverer.

— Vi er ingen stor bedrift, men dette lager helt klart store problemer for oss. Vi kan ikke holde på sånn lenger, forteller Sundt.

Han lurer nå på om han må slutte med levering og dermed si opp en person.

— Du kan jo tenke deg hvordan det vil bli på denne strekningen når ferien er over, sier Sundt.

Telefonstorm

Bergens Næringsråd blir nå nærmest nedringt av bedriftsledere som er fortvilet over trafikksituasjonen i sentrum.

— Når næringslivet i sentrum gir opp, er det Bergen som blir taperen, sier Trude Drevland, leder i Bergens Næringsråd.

Hun peker på at en av de største kvalitetene ved Bergen er den store variasjonen i tilbud.

— Næringslivet i sentrum er allerede sterkt konkurranseutsatt, og også den «nye» næringen, kulturlivet, blir skadelidende når det blir mindre tilgjengelighet til sentrum, sier hun.

Også Bjørn Kildedal, som er administrerende direktør i et elektroentreprenør-firma i sentrum, forteller hvor vanskelig det er å komme seg rundt i bykjernen.

— I forrige uke brukte jeg tre kvarter på å komme meg fra sørsiden av bystasjonen og inn i sentrumskjernen på kveldstid, det er umulig for oss å fortsette slik.

Firmaet hans har 85 ansatte og rundt 20 servicebiler.

— Vi bruker uforholdsmessig mye tid på å komme oss fra en jobb til en annen. Kanskje hadde det vært like greit å ha kontorene i Åsane, undrer Kildedal.

Kjører om natten

Firmaet har nå ordnet det slik at de får varer levert om natten. Og så lenge naboene ikke klager, går det greit.

— Det kan ikke være meningen at folk skal måtte få levert varer om natten? spør Trude Drevland, leder i Bergen Næringsråd.

Hun føler næringslivet ikke blir tatt på alvor av Bergen kommune.

— Skal vi bevare det varierte næringslivet i sentrum og opprettholde kvaliteten må vi også legge til rette for blant annet varetransport. Den måten kommunen og vegvesenet gjør sentrum utilgjengelig på, skader til syvende og sist bare Bergen selv, sier Drevland.

Byråd for byutvikling, Nils Arild Johnsen, sier han ikke er blitt informert om nattestengningen av Fløyfjellstunnelen, og sier det kanskje kan skyldes at han har hatt ferie i en uke. Men trafikkproblemene i forbindelse med nattestengningen ble omtalt i Bergens Tidende for over to uker siden.

Utrykning i sneglefart

Og på Bryggen har det i forbindelse med omleggingen blitt laget fartsdumper. Fartsdumper som senker farten til både privatbilister og utrykningskjøretøy.

— Vi har nå kjørt gjennom denne traseen med de største kjøretøyene våre, og måtte nesten halvere farten på denne strekningen. Vi ville vanligvis ha kjørt i 50 km/t her, men må nå ned i 30km/t, sier brigadeleder Egil Grimseid ved Bergen Brannvesen.

Han peker på at fartsdumpene her ikke er verre enn andre steder. Det samme forteller førstebetjent Jan Gunnar Bøe i trafikkseksjonen ved Hordaland politidistrikt.

— Fartsdumper er uansett et problem, men dette er jo en av hovedtraseene nordover, og ingen sidegate, sier Bøe.

Distriktsvegsjef Olav Finne forteller at dette var en prioriteringssak.

— Dette ble gjort for å øke trafikksikkerheten og legge bedre til rette for fotgjengere. Det er tross alt en såpass kort strekning at det ikke vil bety særlig tidstap for utrykningskjøretøy, sier han.

FRYKTER NÆRINGSLIVETS DØD: Direktør i Bergen Næringsråd, Trude Drevland, føler at næringslivet ikke blir tatt på alvor når de uttrykker bekymring over den dårlige tilgjengeligheten til sentrum. Her står hun i det nye kollektivfeltet i Lars Hilles gate, og køen er lang allerede klokken to på ettermiddagen.. <p/>FOTO: MARITA AAREKOL