• Hummerfisket starter i oktober
  • På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober til og med 30. november.
  • Teinene skal ha fluktåpning på begge sider og dessuten være merket med navn og telefonnummer til den som eier de.
GOD FANGST: Folkene på Kystvaktskipet «Tor» beslagla uvanlig mange teiner og ruser i Kvinnherad på lørdag.
KYSTVAKTEN
FORSIKTIG: En bør være ytterst forsiktig når en stikker fingeren nær en hummer.
Kystvakten