Hordaland er det fylket som får smuler av statlige midler til bybane i Bergen og jernbane ellers. Hvorfor får ikke Bergen statlig støtte til sin bybane på like fot med Oslo?

HORDALAND ER det fylket som sender enorme verdier fra vannkreft og fra en altfor offensiv oljeutvinning over til Oslo, der meglere og finanstopper med mange millioner i inntekt plasserer verdiene videre i finansmarkedene – og så påstår at det er de som står for den store verdiskapingen her i landet. Likevel har Hordalandsbenken satt svært lite spor etter seg – Den har stort sett opptrådt stille og beskjedent.

Hordaland er fylket der veien utover i distriktet er så smale og dårlige at det ikke er plass til gul stripe i veien, og der nødvendig bygging av veier i distriktene skjer med bompenger, slik at det er bompenger på bompenger på bompenger. Vi i Rødt vil ikke ha mer penger til motorveier inn til Bergen, tvert imot. Men resten av fylket lider under elendige veier som er rasfarlige og skaper ulykker. I fjor var en skolebuss full av barn bare sekunder unna å bli tatt av et ras mellom Odda og Tyssedal.

HORDALAND ER fylket med en stor eksport fra en kraftintensiv industri som er verdens mest miljøvennlige i sitt slag – selv om den kan bli enda bedre. Nå raseres den, fordi kraften blir altfor dyr på grunn av at Statkraft og andre Oslo-baserte selskaper tar de svære vannkraftverdiene ut av fylket vårt.

Hordaland er fylket der en høykvalitets institusjon for ungdom med rusproblemer nå raseres, fordi BUF-direktoratet satte slike institusjoner ut på anbud. Styve Gard, som eies av Kirkens Sosialtjeneste og har brukt 20 år på å bygge opp et godt og vellykket tilbud for 14 ungdommer, ble for dyre til å vinne anbudet. Lavpris ble satt foran kvalitet. Rødt vil ha stor offentlig satsing, men den må komme i tillegg til steder som Styve Gard. Det burde ha vært fullt opprør på Hordalandsbenken!

DET ER FAKTISK ikke vanlige arbeidsfolk østpå som stikker av gårde med de verdiene som skulle havnet her i fylket. Derfor vil jeg med den beste samvittighet gå i bresjen for Hordalands saker. Vi behøver ikke være beskjedne!

Kommentarer til innlegget? Del dem med leserne her.