— Bestefar Henrik Bastian Hjønnevåg frå Sulen var blant dei første som frakta levande fisk frå Trondheim til Bergen. Derfor har skøyta alltid vore med i logoen, forklarar dagens leiar av fiskematbedrifta Brødrene Hjønnevåg, Marit Hjønnevåg (33).

— Vi arbeider saman med eit designbyrå, og ser kor viktig det er å byggja eit vare- og merkenamn. Forpakning og utsjånad har mykje å seia for både gjenkjøp og innhenting av nye kundar, seier Marit Hjønnevåg, tredje generasjon Hjønnevåg i selskapet på Børnes i Uskedalen. Blant anna er logoen gjort meir tydeleg.

Den faglærarutdanna bedriftsleiaren engasjerer seg i både produktutvikling, forbrukarrettleiing, emballasjeutforming og identitetsbygging. Ho tar óg eit tak i distribusjonen, for blant anna å koma i nærkontakt med kundar, og gjerne for å påverka korleis fiskepuddingen, fiskekakene og røykefisken blir plassert i butikkhyllene.

Trass minimal råvaretilgong frå eige nærområde og vanskelege kommunikasjonar, er bedrifta i ei positiv utvikling. Fabrikklokala er nyleg utvida for ti millionar kroner. Salsområdet er frå Florø i nord til Jæren i sør. Bedrifta har 12 tilsette, ein årsomsetnad på knapt 30 millionar kroner, og har nådd langt opp i nasjonale tevlingar i fiskekake- og fiskepuddingkvalitet.