— Et åpent søk etter gode ideer, Bergens renommé er avhengig av et levende torg, sier Johan Fredrik Kroepelien, Det Nyttige Selskabs velmodulerte dobbeltstemme i juryen som 28. januar skal peke ut en vinner av idékonkurransen for et fremtidig torg i verdensklasse.

Etter at et syttitall arkitekter, designere, ingeniører og andre Petter Torgsmart'er meldte sin interesse da konkurransen ble utlyst sist sommer.

Da Torget i Bergen AS ba bergensere og alle andre om å «tenke på et torg» - slik både torghandlere, turister og byens madammer vil ha det - for all fremtid.

— For å ta et endelig og sikkert grep om Torget, oppsummerer Kroepelien.

Han er absolutt fornøyd med oppslutningen, sytten fyldige forslag er ankommet 5014 Bergen - men fremdeles er han og de andre i juryen akkurat like spent som deg og meg på hva den godt emballerte haugen av pakker inneholder av spreke torgtanker.

Si din mening!

Det får vi alle vite i morgen, for da inviterer Torget i Bergen AS til premierevisning av forslagene, i Frescohallen.

Der alle og enhver også vil ha anledning til å komme med sin skriftlige mening om de anonymt utstilte forslagene helt frem til 31. januar.

— Men helst før, for allerede 28. januar bestemmer juryen seg for hvilke forslag som skal premieres og anbefales, forteller Kroepelien.

Deretter tar Torget i Bergen AS torgstafetten videre og i sin tur leverer den til Bergen kommune, som skal føre løpet i mål via sine forskjellige etater og avdelinger.

— Og når vil et nytt torg kunne være på plass?

— Vanskelig å si, men det er nok realistisk å regne med to-tre år, sier Lise Wergeland Strømmen, daglig leder for Torget i Bergen AS. Hun understreker det store behovet for torgrekruttering - og nødvendigheten av at torghandlerne er med i det videre planarbeid.

— Torghandlerne har meget kummerlige arbeidsforhold i forhold til arbeidslivet for øvrig, minner hun oss om - og vil neppe bli motsagt på det.

Og til de få torghandlere som i disse dager hutrer seg gjennom jobben, kan vi trøste med at det er gått søknad til kommunen om å få reise det hvite salgsteltet på Torget også denne vinteren. Party eller ikke party.

Står fritt

Om hvordan det nystemte Torget bør se ut vil juryformann Kroepelien naturlig nok ikke mene noe før juryjobben er gjort.

— Det er en idékonkurranse som er utlyst, noe som innebærer at mottaker står ganske fritt i forhold til bruken av ideene, for eksempel ved å ta elementer fra forskjellige forslag.

«Medhjelpere for Torgets utvikling», kaller han seg selv og alle andre som i samarbeidets ånd skal modernisere «verdens flotteste torg».

For å komme i betraktning som vinner, skal man blant annet ha en plan for bruk av torgområdet, Fisketorget og Frukttorget, videre levere skisse over blomsterpaviljong, lagerfasiliteter, toalettfasiliteter ý både lun markedsplass og moderne servicebygg. Kort sagt en helårsløsning.

— Og det er langt fra sikkert at løsninger man har funnet i andre byer, vil være tjenlige for vårt torg, sier Wergeland Strømmen. Hun påpeker at utbyggingen av Torget vil skje i takt med trafikkomleggingen av Bryggen og Strandkaien, litt etappevis.

Det hører med til idéhistorien at det er utlyst konkurranse i to klasser, én for profesjonelle torgbyggere og en åpen publikumsklasse. Førstepremie for proffene er 60.000 kroner, en reise til Stockholm for to i den åpne konkurransen.

Går parallelt

Til den verserende striden mellom Bergen kommune og arkitektfirmaet Next to Nothing, som mener at det har enerett til planlegging av Torget, har Kroepelien bare den kommentar at den uenigheten behandles på et juridisk plan og ikke berører juryens arbeid.

MANGE FORSLAG: Daglig leder for Torget i Bergen AS, Lise Wergeland Strømmen, med favnen full av noen av idé-forslagene til hvordan Torget bør se ut i fremtiden.<p/>FOTO: ARNE NILSEN