I DAG SNAKKER VI MED: Olav Lühr

Alder: 56 år

Sivilstand: Gift, har to voksne barn.

Stilling: Administrerende direktør i Flåm Utvikling AS.

Bor: Aurland

Aktuell: Er blitt ansatt i Hurtigruten Group, og skal markedsføre Hurtigruten til Øst-Europa og Asia.

– Fortell om planene om å gjøre «verdens vakreste sjøreise» kjent langt utfor Norges grenser.

– Å bringe denne tradisjonen til øst er stort. Hurtigruten er lite kjent i Øst-Europa og Asia. Til neste år skal vi også jobbe for å få Svalbard og Grønlands-produktene våre kjent for det markedet.

– Hvordan blir det å gå fra å arbeide med Flåmsbanen til å gå over til båt?

– Jeg skal gjøre akkurat det samme som jeg gjør nå. Gjøre merkevaren Hurtigruten kjent blant turoperatørene og publikum. Det blir en parallell prosess. Vi får mye hjelp fra Innovasjon Norge og Fjord Norge, skal på salgsbesøk og ha workshop.

– Hvordan blir konseptet som skal rettes mot øst?

– De kjenner lite til produktet. Jeg tror ikke en kineser eller koreaner ønsker å sette seg på en båt og bli der i 11 dager første gang de besøker Norge. Vi planlegger å lage fire til fem pakketurer med fly, Hurtigruten og opphold på land. Det som blir utfordringen blir å få dem til å selge vinterturer. Vi må få dem til å se at Norge ikke bare er kaldt og mørkt om vinteren, men at det faktisk er ganske lyst. Tenk hvor fint det er med all snøen som bader i måneskinn. Også nordlyset blir en spydspiss.

– Hva vil være mest attraktivt for dem?

– Vi må høre hva markedet vil ha. Jeg tror Kirkenes, Tromsø og Lofoten, med den ekstreme naturen der motsetningen er størst vil være det vi retter oss mot.

– Er etterspørselen etter denne typen turer stor i Øst-Europa og Asia?

– Nei det er upløyd ark, så det blir en kjempejobb. Men Polen er et innarbeidet marked.

– Hva er det som skal til for å lykkes?

– Å være i markedet. Jeg må også lære å kjenne Hurtigruten, og vise at jeg har ha tro på det og vise det frem på en god måte. Det er hele ryggmargen.

– Hvor mange ganger har du tatt Hurtigruten selv?

– Bare en gang fra Bodø til Tromsø. Men det skal bli flere! Allerede 24. juni setter jeg kurs mot Kirkenes og tar båten et stykke sørover.

AV JENNIFER FOSSNES

HURTIGRUTEAMBASSADØR: Olav Lühr skal selge Hurtigrute-turer i Øst-Europa og Asia.