Regissøren bak det oppsiktsvekkende og høyst irregulære samarbeidet skal ha vært den ekskluderte partisekretæren Terje Sørensen. Samarbeidet innebar at kuppmakerne under ledelse av Arvid Blommedal fra Frp fikk såkalte slengere på Høyres stemmesedler. I retur fikk seks Høyre-folk på listen slengere på Frps stemmesedler.

Fikk stemmehjelp

BT har fått tilgang til en hemmelig liste som ble utarbeidet av Frp'erne. Ifølge denne listen fikk følgende Høyre-folk hjelp:

  • Bystyremedlem Henning Warloe, nå Høyres fraksjonsleder i komité for kultur, idrett og oppvekst.
  • Bystyremedlem og tidligere nestleder i Bergen Høyre, Knut Opheim.
  • Bystyremedlem Lise Wergeland Strømmen.
  • Bystyremedlem og leder for kontrollutvalget, Ragnhild Stolt-Nielsen.
  • Sekretær for bystyregruppen til Høyre, Arent Kragh.
  • Tidligere leder for Bergens Unge Høyre og valgkamprådgiver for Martin Smith-Sivertsen, Thomas Johannessen.

Alle de seks hørte med blant Martin Smith-Sivertsens støttespillere.

Ut fra de stemmetallene den enkelte har fått, kan vi slutte at nærmere 70 Frp-ere ga slenger til de seks Høyre-folkene på listen. Den eneste som etter alt å dømme kan takke Frp for fast plass i bystyret er Ragnhild Stolt-Nielsen. Hun fikk 14. og sisteplassen i bystyret, 44 stemmer foran Wenche Hystad. Uten slengerne fra Frp hadde de to trolig skiftet plass.

For Arent Kragh og Thomas Johannessen innebar støtten fra Frp'erne varaplass til bystyret.

Lise Wergeland Strømmen, Henning Warloe og Knut H. Opheim hadde så mange slengere og kumuleringer i tillegg til drahjelpen fra Frp at de hadde fått fast plass i bystyret uansett.

Fylte ut lister

Den hemmelige listen ble delt ut til kuppmakerne i Frp på et møte sommeren 1999.

Listen har overskriften «Konfidensiell informasjon for aktuelle kandidater.»

Øverst står navnene på de ni Frp'erne som skulle kumuleres under kommunevalget. Fire av de seks ukumulerte kuppmakerne på listen fikk så mange personlige stemmer at de kom inn i bystyret. De to siste av de ukumulerte fikk første og andre varaplass til bystyret. Det gjorde det mulig for kuppmakerne å kaste Arne Sortevik som gruppeleder like etter kommunevalget.

Den gode organiseringen sikret Høyre-folkene den nødvendige drahjelpen i form av et høyt antall slengere.

Listen var en oppskrift som kuppmakerne skulle bruke når de fylte ut stemmesedler som siden skulle deles ut til politiske venner man visste stemte Frp. Her er Høyre-kandidatene ført opp med kandidatnummer og det er forklart hvordan man skal fylle ut med slengere. BT vet at flere av kuppmakerne satt sammen og fylte ut flere hundre stemmesedler.

Høyres ansvarlige skal ikke ha fulgt opp sin del av avtalen. En Frp-kilde sier at samarbeidet bare innbrakte en håndfull Høyre-slengere. I hvert fall fikk Frps kuppmakere atskillig færre slengere enn Høyres seks kandidater.

FIKK STEMMEHJELP: Bystyremedlem Henning Warloe.
Foto: Thomas Bjørneflaten