– Vi skal gjennomføre en totalrenovering av banen. Jeg kontaktet arkitekten allerede i dag og sender av gårde byggemeldingen så snart bystyret har godkjent festeavtalen, sier Foss. Det skjer trolig i april.

Krevende forhandlinger

I går var Foss svært fornøyd. Et år etter at han meldte sin interesse for å drive den skakkjørte banen, var det endelig forhandlet frem en avtale. Etter en forhandlingsmessig dødperiode i vår og sommer, kom det fart i forhandlingene med kommunen i høst. Men det viste seg å være krevende å komme i mål.

Foss ville ha en avtale på 35 år med mulighet for ytterligere forlengelse i nye 35 år. Det var uakseptabelt for kommunen.

– Vi strakk oss til 30 år. Det ville ikke være riktig av oss å binde opp fremtidige generasjoner, sier finansbyråd Christine Meyer.

Det har og vært viktig for kommunen å sikre seg en mulighet for å kunne si opp avtalen ved eventuelt mislighold.

– Ulriksbanen har i lange perioder stått på grunn av tekniske problemer og vedlikehold. I avtalen forplikter Foss seg til at banen skal gå blant annet ved å holde banen skikkelig ved like, sier Meyer.

Minimal bemanning

Ulriksbanen har stått i flere måneder, og kommer til å bli stående helt frem til neste vår. Når banen nå ikke går skyldes det at Veritas avdekket svakheter ved bærekablene.

– Vi må skifte bærekabelen, og her er leveringstiden fem måneder. Når vi først er i gang, tar vi resten av opprustningen, sier Foss.

Han skal også skifte motor og alle styringssystemer. Det koster penger, men gjør det samtidige mulig å kjøre banen med minimal bemanning når trafikken er liten.

– Vi blir mer fleksible og får dermed også bedre økonomi.

Nostalgi

Foss, som først og fremst er kjent gjennom sine eiendomsinvesteringer, legger ikke skjul på at han har et sterkt følelsesmessig forhold til banen. Faren har drevet den inntil for et år siden, og selv jobbet han på banen en rekke somrer og helger.

– Jeg gjør dette fordi jeg har et sterkt forhold til banen og har veldig lyst til å vise at det lar seg gjøre å få den opp og gå.

Gjennom avtalen med kommunen er han forpliktet til å drive banen alle dager fra påske til ut september, samt godværshelger og vinterferien. Men dette er et minimumskrav.

– Mitt mål er å holde åpent gjennom hele året, sier Foss.

Han regner med å kunne trekke flere passasjerer ved blant annet å gjøre banen mer tiltalende.

Bra for turistene

– Vi skal totalrenovere nedre og øvre stasjon, samt restauranten. Mitt mål er også å kunne gi et aktivitetstilbud rundt øvres stasjon som gjør at flere bergensere vil bruke banen.

Nå har han et drøyt år på seg til nye Ulriksbanen skal åpne dørene.

– Når så galt skulle være at vi ikke får drift denne sommeren, kan det kanskje være like greit å starte opp med en helt ny bane til neste vår, sier Foss.

En som er svært begeistret for at banen åpner, er turistsjef Ole Warberg.

– Det betyr mye både for turistene og bergenserne at banen nå rustes opp og sikres stabil drift. Det er synd at den må holde stengt denne sesongen, men det er jo for å komme sterkt tilbake til neste år, sier Warberg.

MOT NYE HØYDER: - Jeg ruster opp Ulriksbanen fordi jeg har et sterkt forhold til banen og har veldig lyst til å vise at det lar seg gjøre å få den opp og gå, sier Christian Foss.
Valde, Vegar