I DAG SNAKKER VI MED SINE HALVORSEN YRKE: Leder i Studentpar lamentet ved Høgskolen i Bergen ALDER : 26 BOSTED: Danmarksplass SIVIL STATUS: Enslig AKTUELL: Leder delegasjon fra Bergen på Landsmøtet til Studentenes Landsforbund (StL)

- Hva er Studentenes Landsfo r bund? — Vi er Norges største studentorganisasjon og representerer 100.000 studenter, hovedsakelig fra høyskolene. Målet er å fremme studentenes økonomiske, faglige, kulturelle, sosiale og demokratiske interesser.

- Og denne helgen skjer det noe sp e sielt? - Ja, fra torsdag av samler Landsmøtet 115 studentrepresentanter fra hele landet på Hamar for å diskutere norsk utdanningspolitikk. Fra lokallaget i Bergen sender vi åtte representanter.

- Hva slags oppgaver venter på Landsmøtet? - Først og fremst skal vi bestemme politikken som skal føres det neste året. Vi skal også ta stilling til om StL ønsker karakterkrav og/eller opptaksprøver. Lokallaget i Bergen er enige om at det bør være krav der det er nødvendig.

- Så det er ikke nødvendig med op p taksprøver på alle fag? - Det er enkelte fag det er mer relevant for enn andre. For eksempel bør man ha fysiske prøver for å bli politi, og prøver for å sikre kvaliteten på utdanninger innen kunstfag, foto og film.

- Bør man ha karakterkrav for å bli for eksempel lærer? - Foreløpig er vi positive til det, fordi det er viktig at lærerne blir bedre. For tiden er det krav om at studentene minst må ha karakteren 3 i matte og norsk. Da slipper man å begynne på nytt med videregående pensum på studiet.

- Er det et mål at det skal bli færre studenter totalt sett? - Ikke nødvendigvis, men man bør kanskje bli bedre til å få en utsiling av dem som ikke passer til jobbene.

- Hvilke andre saker står på pr o grammet? - Et viktig spørsmål er om vi vil slå oss sammen med Norsk Studentunion som representerer universitetsstudentene. Vi ser behovet for en felles stemme, og tror det er positivt med én stor studentorganisasjon. Dessuten skal vi vedta en internasjonal strategi.

- En internasjonal strategi?

— Det handler om hvordan man legger til rette for utveksling for norske studenter som vil reise ut, og for internasjonale studenter som vil komme hit.

- Etter intens møtevirksomhet blir det kanskje tid til litt festligheter også?

— Ja, jeg regner med det. Studentenes Landsforbund fyller ti år i år, så det er planlagt en spesiell feiring lørdag kveld. Men dagene er lange, så det blir nok ikke så sent.

- Hva var grunnen til at du begynte med studentpolitikk? - Jeg synes det er greit å ta tak i det man er misfornøyd med i utdanningen. Det nytter ikke å klage i kantinen, ting må settes frem på en konkret måte på rett sted!

JULIA S. PERELSTEINØRJAN DEISZ (foto)

STUDENTPOLITIKER: Sine Halvorsen har vært aktiv i studentpolitikken siden hun begynte på Høgskolen i Bergen for fire år siden. - Det nytter ikke å klage i kantinen om man ikke er fornøyd med utdanningen, mener hun.