HENNING A. HELLEBUST henning.hellebust@bt.no

Etter en lang kveld med avhør, ble den siste som ble fengslet i mc-razziaen sluppet løs. Bare noen timer tidligere slapp også den andre av de to fengslede ut. Begge to er menn i 30-årene. Den ene skal ha tilholdssted i lokalene til klubben, den andre kommer ikke fra Bergen. Siktelsene for brudd på narkotikalovgivningen er opprettholdt.

— Dette synes som å ha vært en svær aksjon som har kokt ned til fint lite. Det er ingen ting som tyder på at de to som ble anholdt lengst kan knyttes opp til noen av funnene. Jeg forstår ikke hvorfor disse to ble hold igjen, sier advokatfullmektig Jørgen Riple.

Da Bergens Tidende henvendte seg til Union MC i går kveld, ble avisen kontant avvist av et av medlemmene. Porten ble lukket, «ingen kommentar» ble avfyrt, og den skinnvestkledte motorsyklisten snudde tvert og gikk tilbake til klubblokalene.

Da hadde politiet tidligere på dagen gjennomgått alle lokalene, og gjort en rekke beslag. Regneskaper, datamaskiner, og «andre gjenstander» var fjernet. Politiet hadde også en spesialist på motorsykler med seg, for å gå gjennom eventuelle skjulesteder på motorsyklene.

— Funnene er i tråd med våre mistanker, sier lensmann i Norvald Visnes ved Fana lensmannskontor.

Ransakelsesordren fikk politiet utstedet på grunn av mistanke om brudd på narkotikalovgivningen, etter lengre tids spaning på mc-klubben.

— Det ble funnet mindre mengder hasj i leiligheten, som kun er egnet til eget bruk. Begge stiller seg uforstående til mistanke om salg av narkotika, sier Riple.

Det ble også beslaglagt et skytevåpen i razziaen. Politiet har siktet minst en av de involverte for brudd på våpenloven.

— Siktede skal ha bæreløyve til våpenet, som var innelåst i et skap. Mannen er medlem i en pistolklubb, sier Riple.

Politiet starter nå en omfattende etterforskning. Politiet ønsker også be Bergen kommune om å se på fremtiden for bruken av stedet.