Ved 19-tiden var det utstedt elleve forenklede forelegg. Lensmannskontoret opplyser at kontrollene er intensivert etter flere ulykker den siste tiden.