JOHN LINDEBOTTEN

Grunnen til det er delvis at bussruten mellom Øst— og Vestlandet ser ut til å tape markedsandeler på de lengre distansene.

Så prøver man da maksimalpris som en prøveordning.

Maksimalprisen på 450 kroner betyr en besparelse på 190 kroner på strekningen Bergen - Oslo sammenliknet med dagens prisnivå. Og fordi Brann skal spille cupfinale, er kampanjestarten fremskyndet fra 8. til 5. november, slik at de som skal til og fra Oslo den første helgen i november kan dra nytte av det nye tilbudet.

Haukeliekspressen har nå 3 avganger i hver retning på hverdager (fredager og søndager er tilbudet 4 avganger) på strekningene Haugesund – Oslo og Bergen – Oslo. HSD Buss melder om en trafikkøkning på Haukeliekspressen på 5,4 prosent så langt i år.