– Vi vurderer dette som vold mot offentlig tjenestemann og kommer til å anmelde forholdet, sier Karina Kaupang, regiondirektør for Oslo, Akershus og Østfold.

Situasjonen blir så alvorlig at Mattilsynets distriktskontor i Oslo har fattet vedtak om stans i slakting ved Fatland fra førstkommende mandag. Distriktskontoret har innkalt ledelsen ved bedriften til et møte mandag for å få en redegjørelse om hvilke tiltak bedriften vil iverksette for å sikre at Mattilsynets tilsynspersonell kan utføre sitt arbeid i henhold til regelverket.

– Hvor lenge slaktingen vil bli stoppet avhenger av hvilke tiltak bedriften foreslår for å legge til rette for tilsynspersonalets arbeid, noe de er forpliktet til etter Matlovens bestemmelser, sier Kaupang.