Han fylte 20 år i januar og siden i fjor da han tok cand.mag.graden med 73 vekttall og snittkarakter på 1,8 på 20 fag har han konsentrert seg om matematikk hovedfag.

Han raste også gjennom det studiet i turbofart og med topp karakter. Det er vanlig at studentene bruker fra tre— til fire år på cand.mag.- studiene og vel fem på hovedfag, gjerne mer.

Doktorgrad - om tre år

I går presenterte han sin hovedfagsoppgave, i dag er han stipendiat ved Matematisk institutt og allerede i full gang med arbeidet frem mot en doktorgrad - om en tre års tid.

— Vi får vel forsøke å bremse ham litt nå. Det er viktig at han i denne fasen også gjennomgår en modningsprosess. Vi vil i tillegg prøve å få ham til utlandet for studier hos våre samarbeidspartnere, sier hans hovedveileder, professor Magne Espedal ved Matematisk institutt.

Ifølge Espedal er Jan Nordbotten en ungdom med sunne interesser og gode evner, er utrolig godt organisert og konsentrert om det han holder på med. Med andre ord - ingen nerd.

Strålende resultat

Jan Nordbotten fikk 1,5 eller bedre i alle fag, og det er et strålende resultat når en tenker på den korte tiden han gjennomførte hovedfagsstudiene på.

Nordbotten avsluttet IB-linjen våren 2000 ved Bergen Katedralskole med toppkarakter i fem av seks fag. Sammen med en kamerat planla de er råkjør gjennom pensum på universitetet, men det ble for mye for kameraten, så han hoppet av. Men Jan Nordbotten bare fortsatte.

Jan Nordbottens store lidenskap er ikke bare matte - men tuba. Han spiller både i Eikanger/Bjørsvik Musikklag og Dragefjellets Musikkorps og øver flere ganger i uken med korpsene. Han ville helst leve av musikken, sa han for ett år siden, men utsiktene til det er dårligere enn å gjøre karriere innen fagfeltet sitt.

Tuba er alle tiders

— Det hadde vært en gøy tanke om en kunne gjort karriere som tubaspiller. Men det blir vel vanskelig å få til. Men spille vil jeg fortsatt, det er alle tiders, sier Jan Nordbotten.

— Nå er jeg også kommet til en punkt hvor kvalitet på det arbeidet jeg gjør blir essensielt. Selvfølgelig er det bra at man arbeider raskt og øker sin totalkompetanse, men det er viktig ikke å gå for fort frem. Allerede i dag, det ble antydet kl. 07.30, skal jeg ha møte på instituttet for å diskutere de videre planene, blant annet et obligatorisk opphold i utlandet, sier han.

Det ble en travel dag for Nordbotten i går. Etter å ha presentert hovedoppgaven sin gikk det slag i slag med pressemøter og kakespising, ikke minst sammen med mor Joan og far Svein, begge for øvrig professorer i informasjonsvitenskap.