Det går frem av en fersk dom fra Bergen byrett.

— Handlet i nødverge

I februar var det fest i lokalet Fensal i Kong Oscars gate. En rekke mennesker var til stede, blant annet en 33 år gammel mann.

Ut på natten fant det sted et sammenstøt mellom 33-åringen og en annen mann. 33-åringen er nå dømt for å ha slått offeret i hodet med en glassflaske. Selv hevder 33-åringen at han handlet i nødverge og sa at offeret hadde tatt kvelertak på en kamerat av ham.

Mannen som ble slått med flasken hadde en annen forklaring. Han sa at han støtte i en annen mann som kastet ham i gulvet. Da han kom seg på beina, slo 33-åringen ham flere ganger i hodet med en flaske.

Erstatning på 20.000

Vitner forteller at offeret var i klammeri med en annen mann, men de så ikke at han tok kvelertak på ham da han ble slått. Retten mener dermed at 33-åringen ikke slo i nødverge og mener det er skjerpende at det ble brukt flaske til å slå.

33-åringen må betale 20.000 kroner i oppreisingserstatning, i tillegg til saksomkostninger på 4000 kroner.