Styreren innrømmer å ha underslått 10.000 kroner. Ledelsen ved bydelsadministrasjonen i bydelen mener det er snakk om 15.000 kroner.

Underslaget ble avdekket ved bydelsadministrasjonens årlige kontroll av bofellesskapets husholdningskasse. Regnskapene for felleskassene blir gjennomgått hvert år, og underslaget skal ha skjedd i løpet av dette året.

— Dette er en personlig tragedie. Styreren sier pengene ble tatt for å løse en akutt vanskelig økonomisk situasjon. Det var meningen å betale pengene tilbake, sier bydelsdirektøren i den aktuelle bydelen.

Kvinnen har betalt tilbake 10.000 kroner og har sagt opp stillingen sin. Bydelsadministrasjonen ønsker underslaget anmeldt til politiet. Det er nå til vurdering ved byrådsavdeling for helse og sosial.

I tillegg til felleskontoen disponerer også styrer og de enkelte beboernes primærkontakter over forbrukskontoene til hver av de fem beboerne i bofellesskapet. Representanter for bydelsadministrasjonen sier til Bergens Tidende at de ikke har grunnlag for å si om det også er foretatt underslag fra beboerkontoene.

Heller ikke overformynderiet, som hvert år får regnskapene for beboernes kontoer til gjennomgang, kan svare på det spørsmålet.