— Hun burde helt klart vært varetektsfengslet, sier politiadvokat Hilde Welde.

— Hun er ingen farlig person, men plagsom for handelsstanden.

Innrømmer alt

Torsdag ettermiddag var Welde på vei til Bergen tinghus for å kreve varetektsfengsling av en kvinne i 30-årene.

Siste året har hun stått bak cirka 30 butikktyverier, hovedsakelig i sentrum av Bergen.

Hun har ifølge Welde vært svært aktiv den siste tiden. I avhør har kvinnen innrømmet alt.

— Rett før rettsmøtet fikk jeg beskjed om at det ikke var varetektsplasser å oppdrive i fengsler i Hordaland. Og siktede hadde nesten sittet så lenge som det er tillatt, 48 timer, i politiarresten. Da hadde vi ikke andre alternativer enn å løslate henne, sier Welde.

To døgn er fristen for å få pågrepne overført til en fengselscelle, med mindre politiet kan begrunne at en siktet bør sitte isolert.

- Tilbakevendende problem

Welde beskriver slike løslatelser som «svært uheldig».

Den tyverisiktede kvinnen ble torsdag løslatt mot meldeplikt. Hun er tidligere straffedømt, men ikke for vinningsforbrytelser.

— Om jeg tror meldeplikt er godt nok i denne saken? Det vil jeg ikke kommentere. Men primært ønsket vi jo å få henne i varetekt, sier Welde.

— Mangel på varetektsplasser er et tilbakevendende problem i Bergen, sier politijuristen.

Kriminalomsorgen region vest har i flere år hatt mellom 98 og 99 prosent belegg på sine soningsinstusjoner i Bergen, Ålesund, Vik og Hustad.

BT har gjentatte ganger og over flere år skrevet om overfylte fengsler og mistenkte forbrytere som må løslates - også i alvorlige saker.

Senest i januar kalte daværende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen situasjonen for uholdbar.

— Det må være mulig for Kriminalomsorgen å flytte andre innsatte for dermed å frigjøre antallet plasser som er øremerket til varetektsinnsatte. En annen måte å løse problemet på, er å ta opp igjen tanken om å kjøpe soningsplasser utenlands. Problemstillingen bør være svært godt kjent for de fleste, sa byrådslederen.

- Går ut over oppklaring

Politiinspektør Sidsel Isachsen, seksjonssjef for påtale i Hordaland poltidistrikt, sier fulle fengsler til stadighet er et problem for politiet.

— Med ujevne mellomrom må vi løslate siktede personer fordi det ikke er plass til dem i fengsel. Jeg kan ikke si om det er noen topp nå, men er det ikke plass, så må vi løslate.

Isachsen sier dette går ut over oppklaringen av kriminalitet og det å stoppe gjentatt kriminalitet.

BT fikk fredag ettermiddag ingen i Kriminalomsorgen til å kommentere varetektssituasjonen.