For snart tre uker siden fikk landets 65 domstoler nye og moderne IT-systemer. En etterlengtet oppgradering, ifølge Domstolsadministrasjonen (DA), som leverer datatjenester til domstolene.

Men investeringen til rundt 10 millioner kroner har så langt utløst mye oppgitthet og harme hos brukerne.

— Enkelte er blitt kastet ut av systemet fire ganger før klokken ni om morgenen. Det er utrolig frustrerende for oss som jobber her, og ikke så rent lite pinlig at dataproblemer skal føre til at vi yter en dårligere service til publikum.

Det sier sorenskriver Håkon Rastum i Nordhordland tingrett.

Blir kastet ut

Dommere og saksbehandlere som bruker den nye IT-løsningen blir kastet ut 6–7 ganger daglig, og mister arbeid de har gjort. Dataproblemene slår tilfeldig ut, og mange har mistet tilgangen til e-post. Enkelte dager har det vært så ille at dommere må skrive avgjørelser for hånd.

— Vi har ett eksempel herfra hvor en dom i en straffesak måtte skrives med penn og papir. Vi har også skrevet flere fengslingskjennelser for hånd. Dette tar selvsagt lang tid, og gjør at avgjørelser blir forsinket, sier Rastum.

Datarotet har allerede fått konsekvenser for saksbehandlingstiden. Flere domsavsigelser er blitt utsatt på grunn av problemene.

Løsning i det blå

Sorenskriver Håkon Rastum sier at han regnet med at det ville bli litt ustabilt i en overgangsfase. Men nå går datarotet inn i sin tredje uke.

— Vi hadde aldri sett for oss at dette skulle vedvare i ukevis. Nordhordland tingrett er en veldig presset domstol fra før, som per i dag har én saksbehandler og én dommer for lite. Dataproblemene kommer på toppen av dette, og det skaper enorme frustrasjoner, sier sorenskriveren.

Fredag sendte Domstolsadministrasjonen ut en beklagelse til domstolene som er blitt rammet av problemene.

Men avdelingsdirektør Olav Berg Aasen kan foreløpig ikke si når alle systemer vil fungere som normalt igjen.

— Vi jobber med å finne en løsning hver eneste dag, syv dager i uken. Vi har forhåpninger om at dette vil løse seg, sier Aasen.

Brukte Word 2000

Han forteller videre at oppgraderingen var tvingende nødvendig, etter mange år med gamle og utdaterte datasystemer. DA har også innført stillingsstopp for å finansiere IKT-omleggingen.

— For å understreke hvor gammelt det faktisk var, kan jeg jo nevne at vi brukte Word 2000 før omleggingen, sier Aasen.

Han understreker at ikke alle domstolene er like hardt rammet av dataproblemene.

— Men jeg har full forståelse for at dette skaper frustrasjon hos dem som er rammet og at det gjør arbeidshverdagen vanskelig. Dette har høyeste prioritet hos oss, avslutter Aasen.