• Pengesløseri, sier politimester Einar Drægebø i Hordaland etter at han mandag måtte sende to varetektsfanger like til Bodø.

ARNE COLLIANDEREYSTEIN RØSSUM arne.colliander@bergens-tidende.no

I hele Sør-Norge fantes det ikke en eneste ledig fengselscelle. Fengslet i Bodø hadde de eneste to cellene som var å oppdrive. Derfor måtte tre polititjenestemenn sette seg på flyet nordover, sammen med de to varetektsfangene.— Dette kostet oss 35.000 kroner. Ytterligere utgifter kommer når vi skal avhøre de to siktede, og når de senere skal fraktes sørover igjen, sier politimester Drægebø.

Oppgitt og irritert Han legger ikke skjul på at han er både oppgitt og irritert.- Dette er dårlig ressursanvendelse. Polititjenestemennene kunne vært brukt til forebyggende arbeid. I tillegg liker jeg dårlig at slike transportutgifter tærer på budsjettet. Det kan gå ut over andre, viktige politioppgaver senere, sier Drægebø. Den ene av varetektsfangene, en 35 år gammel mann, er siktet for legemsbeskadigelse og grove tyverier på Bømlo. Den andre, en 28-åring, er siktet for skadeverk, legemsbeskadigelse og vold mot offentlig tjenestemann på Voss. Politiet har fått forhørsrettens godkjennelse til å holde begge fengslet i fire uker.

"Nødvendig" - For denne typen kriminalitet er det nødvendig med varetektsfengsling, understreker Drægebø. Han viser til både hensynet til etterforskningen, og det preventive i å holde de siktede fengslet.- Da pådrar de seg ikke nye forhold, sier politimesteren i Hordaland politidistrikt.I annet halvår i fjor benyttet politidistriktet varetektsfengsling mer enn noen gang før. I alt 60 personer ble fengslet.

Færre lovbrudd - Dette viste seg å være et effektivt middel for å få ned antall lovbrudd. Det må være til beste for samfunnet, påpeker Drægebø.Flere og flere politidistrikt fortviler over fulle fengsler og håpløs varetektssituasjon. I november skrev politimester Rolf B. Wegner i Bergen til Justisdepartementet og krevde at Bergen landsfengsel ble pålagt å plassere to fanger i hver celle. Wegner pekte på at politiet når som helst risikerte å måtte sette fri fanger som skulle ha sittet i varetekt. I forrige uke skjedde nettopp det. Politiet i Bergen måtte sette fri to siktede med mer enn 40 forhold på samvittigheten. Bergens-politiet ville ikke bruke penger på å sende disse to til Bodø.

"Ingen skal løslates" - Vi valgte å ta imot de to plassene nordpå. Vår filosofi er at ingen skal løslates dersom vi får rettens medhold i å holde dem fengslet, sier politimester Einar Drægebø i Hordaland.- Samtidig kan ikke dette fortsette. Da forvalter vi midlene våre feil. Justisdepartementet har et ansvar for å ordne opp i disse forholdene, sier Drægebø.

Les også: Politiet har sjølv skuld