— Vi skulle gjerne hatt elevene med hjem til Sverige slik at de fikk fortalt våre elever det de nå forteller oss, sier mattelærer Barbro Ulburs til Bergens Tidende.

En slik tur hadde elevene ikke hatt det minste imot.

— Det hadde vært kjempegøy, samstemmer elevene Elin Gripne, Sandra Hope Hansen, Ingeborg Elisabeth Moe og Kristine Ølversøy. De doserer om egenvurdering av regneoppgavene.

Engasjement

Elevene i klassene 9d og 9e er fordelt på 12 stasjoner, hver med sitt mattefelt, som de besøkende fra Sverige og andre interesserte kan stikke innom. Disse klassene er engasjert i et prosjekt som lærer Jon Møretrø har deltatt i.

I går hadde han 20 svenske kolleger på besøk. I tillegg dukket det opp folk fra Ytrebygda bydelsadministrasjon og interesserte fra andre skoler i nabolaget. Elevene i de andre klassene på Rå avviklet i går Matematikkens Dag. Det ble regnet overalt på skolen, men ingen lærer sto ved tavlen.

Egenaktivitet

— Kateterundervisning blir for kjedelig for de svake elevene på ungdomsskoletrinnet. I Nordlab-prosjektet fokuseres det på egenaktivitet for elevene, sier Møretrø til Bergens Tidende.

Det preget også Rå ungdomsskole på Matematikkens Dag. Elever bedrev kreativ geometri ved å klippe i papp og bygge esker og hus. Andre konstruerte togvogner eller magiske kvadrater. Også tårn i Hanoi, sauen Erik og Flaskebowling kan styrke elevenes mattekunnskaper.

— Engasjerte elever er den beste plattform for læring. Matematikk er et fag som trenger stimulans, sier Møretrø.

Foreldre gjør vondt verre

Han har registrert at mange foreldre forsterker problemene for svake elever ved å gi uttrykk for at matte er noe herk, at det var det verste faget de hadde på skolen i sin tid. Slikt gjør bare vondt verre, sier Møretrø.

Han synes ikke det er unaturlig med litt enklere eksamensoppgaver i dag enn for eksempel på sekstitallet, da bare de mest skoleflinke elevene gikk på realskolen.

<b>EGENVURDERING:</b> Elevene Elin Gripne, Sandra Hope Hansen, Ingeborg Elisabeth Moe og Kristine Ølversøy forteller den svenske læreren Barbro Olburs hvordan de evaluerer sine egne løsninger på matteoppgavene.