• Å sy sammen dette budsjettet har vært en tøffere utfordring enn noensinne, sier finansbyråd Trond Tystad.

— Hver krone til noe nytt må betales med å kutte en krone andre steder. Så enkelt og så vanskelig har det vært, sier han.

Mandag presenteres resultatet. I sluttspurten manglet byrådet 150 millioner.

De fleste kuttforslagene som kommer mandag har vært oppe tidligere, men blitt avvist av flertallet i bystyret.

BT har gjennomgått kuttforslagene for de siste fem årene og forelagt dem finansbyråden. Tystad bekrefter at han har vært nødt å ty til noen av disse løsningene. Andre er skånet i denne omgang.

 • Rammetimetallet kan reduseres, siden Bergen gir elevene mer lærerressurser enn loven krever. En time pr. klasse i uken gir 23 millioner.
 • Fjerne ordningen med gult kort, som gir minstepensjonister fri lege og gratis medisin - 4,6 millioner koster den.
 • Utsette bygging av sykehjem og skoler. Ifølge NRK Hordaland vil byrådet vente med sykehjemmene Ulsetskogen og Godviksvingene til 2008.
 • Fjerne oppvekstsjefene i bydelene.
 • Nedlegge Arna brannstasjon.
 • Nedlegging av grendaskoler.
 • Nedlegge Solhaug spesialskole.
 • Slutt på kommunale sommerleirer.
 • Fjerne støtten til privatskoler.
 • Utsette bruk av boliger for psykisk utviklingshemmede.
 • Sosialhjelpsatsene på stedet hvil.
 • Aldershjemmene legges ned.
 • Kutt i tilskuddet til barneparker.
 • Reduserte avdrag på gjeld.
 • Kutte støtten til næringslivets policyorganer som Bergen Reiselivslag, Maritime Bergen, Fiskeriforum Vest, Bergen Media By, It Vest, Utdanning i Bergen, Hordaland olje- og gassenter. Koster 4,5 millioner.
 • Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har tidligere varslet at byrådet vurderer å trekke inn de 27 millionene som avsatt i Hardangerbrofondet. Likedan å bruke avkastningen på kunstfondet, boligfondet og bybanefondet i driften.