— Vi vet ikke om utfallet ville blitt annerledes hvis de pårørende hadde kommet gjennom på telefon og fått kontakt med AMK, sier beredskapssjef i Helse Førde, Bjørn Morten Øen.

Svikt i telenettet

Hendelsen fant sted i Sogn mens uværet herjet Vestlandet.

— De pårørende kom ikke gjennom på grunn av problemene med telenettet. De måtte selv sette seg i bilen og kjøre for å varsle ambulansen. Da ambulansen kom frem, var pasienten død, sier beredskapssjefen.

Dødsfallet skyldtes et sykdomstilfelle, og var ingen ulykke. Øen vil ikke opplyse hvor hendelsen fant sted.

Svikten i telenettet har skapt store problemer for helsevesenet i Sogn og Fjordane. I tillegg har flere veier vært sperret, slik at flere lokalsamfunn, som Årdal, har vært isolert fra sykehus.

— Jeg kan ikke huske at vi har vært i en så krevende og dramatisk situasjon før, sier Øen.

Ifølge en pressemelding fra Helse Førde er det ikke mulig å ringe til Nordfjord sjukehus blant annet, og de har ikke en fullstendig oversikt om uværet har ført til personskader, komplikasjoner eller forverring av helsesituasjonen for pasienter, står det videre i pressemeldingen.

Komplisert

Fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand sier det er et akutt behov for satelittelefoner og nødaggregater i flere kommuner.

— Problemet er at selv om vi har mye utstyr tilgjengelig, er det vanskelig å få fraktet det ut, på grunn av stengte veier. Det er ikke tvil om at det er meget komplisert for kommunene å håndtere denne situasjonen, sier Stensvand.

Han kjenner ikke til at det har oppstått livstruende hendelser som følge av svikten i strøm- og telenettet.

— Likevel er det alvorlig at vi ble mer lammet enn vi kunne forestille oss på forhånd. Vi må definitivt ha en skikkelig diskusjon om beredskapen i ettertid. Ett sentralt spørsmål er om alders- og sykehjem skulle hatt tilgang på nødaggregater, sier Stensvand.