Helsetilsynet mener hjelpepleieren har misbrukt sin maktposisjon ved å innlede seksuelle forhold til to mannlige pasienter.

«Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på de forhold saken har avdekket», står det i tilsynsrapporten, som konkluderer med at hjelpepleieren som var ansatt i Helse Vest, er uskikket til å utøve sitt yrke

Avslørt av loggen

Hjelpepleieren ble avslørt i fjor sommer. En av de psykiatriske pasientene påstod at han hadde hatt et seksuelt forhold til pleieren, og lot en annen ansatt lese gjennom alle tekstmeldingene i inn— og utboksen på telefonen sin. Pasienten hevdet også at hjelpepleieren ved en anledning hadde lånt ham en nøkkel til en avdeling.

Etter å ha blitt innkalt til et møte med avdelingsledelsen, ble hjelpepleieren suspendert med umiddelbar virkning. Få dager senere meldte enda en pasient seg. Også han hevdet å ha hatt et seksuelt forhold til hjelpepleieren. Han påstod at han hadde besøkt henne hjemme, og at han hadde lagret 30 tekstmeldinger fra henne.

Etter å ha blitt konfrontert med disse påstandene, sa hjelpepleieren selv opp sin stilling.

Helsetilsynet, som begynte å granske saken i fjor sommer, fikk oversendt utskrifter av alle tekstmeldingene. Konklusjonen kom for få uker siden:

«Inngåelse av private relasjoner under, eller i forlengelsen av, en behandler-/pasientrelasjon vitner om sviktende dømmekraft og manglende faglig forståelse hos helsepersonell, og må således anses som klart uforsvarlig».

- Følte et press

Hjelpepleieren har uttalt til Helsetilsynet at hun opplevde pasientene som pågående, og at hun følte at hun ble utsatt for et press. Hun har forklart at det var pasientene som innledet kontakten og at de «ikke tok et nei for et nei». Hun sier at hun ikke kan dokumentere dette fordi hun ødela både mobiltelefon og sim-kort i affekt.

Likevel innrømmer hjelpepleieren å ha opptrådt uklokt: « (...), jeg ser helt klart at jeg har opptrådt svært klanderverdig ved å inngå den kontakten som oppsto mellom meg og de to nevnte pasienter», skriver hun i sin redegjørelse.

En av hennes overordnede har uttalt til Helsetilsynet at han regnet henne som en av de beste og mest stødige hjelpepleierne, men at det kan virke som at hun ikke tålte å bli eksponert for «unge, sjarmerende og pågående menn».

— Det finnes yrkesetiske grenser som blir gjennomgått i utdanningen til hvert enkelt helsepersonell. Og det ligger i kulturen vår at vi ikke er venner med pasientene. Da blir rollefordelingen feil, sier en annen av hennes tidligere sjefer til BT.

Avdelingsdirektør Jørgen Holmboe ved avdeling for tilsynssaker i Statens helsetilsyn ønsker ikke å kommentere saken. I stedet henviser han til en tilsynsmelding.

«Det er ikke uvanlig at en pasient ønsker å gjøre om en terapeutisk relasjon til en personlig, intim relasjon. Det er en oppgave for behandleren å ha innsikt i at dette skjer, og sette i verk tiltak for å verne pasienten og seg selv», står det der.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med hjelpepleieren i går kveld.