• Mange kommer til å kjefte på oss hvis takstene økes, sier bussjåfør Helge Hansen til fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Tirsdag foreslo fylkesrådmannen å øke busstakstene med fem prosent fra nyttår. I går tok Bergens Tidende Nilsen med til bussjåførenes pauserom. Deretter dro vi på busstur.

I pauserommene ved Bystasjonen var det mange bussjåfører, og nesten alle satt i røykerommet.

— Klager folk når de går på bussen, spurte Nilsen en gruppe på tre bussjåfører?

— Ja, særlig de som betaler kontant. Vi får sure kommentarer, var svaret fra sjåfør Helge Hansen.

Skylder på staten

Ingen av sjåførene syntes det er riktig at de får kjeft for takstøkninger de ikke har noe med. Det er naturligvis fylkesrådmannen enig i.

— Men det er jo bare oss passasjerene treffer, sukker en av dem.

— Kanskje det kunne være en idé å henge opp bilde av Nilsen på bussen, og skrive at det er han de reisende skal kjefte på, foreslår BT.

Det forslaget får god respons, men ikke hos Nilsen selv.

— Man burde heller hatt bilde av en politiker. Og det måtte vært en sentral politiker, det er jo ikke fylkespolitikerne som lager rammene, mener han. Ifølge Nilsen er det i første rekke samferdselsministeren som er ansvarlig for at kollektivtakstene går opp.

Bussjåførene hadde forståelse for det argumentet, men mente likevel at lokale politikere kunne prioritert annerledes, for eksempel ved ikke å bruke penger på den lenge planlagte bybanen.

Kunne doblet!

Etter å ha snakket med sjåførene, ble vi med en tur på bussen til Helge Hansen, rute 23 til Birkelandskrysset.

Der snakket vi med flere passasjerer, som ikke hadde lyst til å kritisere fylkesrådmannen for takstøkningen.

— Jeg kunne visst økt takstene til det dobbelte, spøker Nilsen.

Men passasjer Dagfinn Moe, på vei hjem fra jobb, fortalte hva han mener om takstøkningen.

— Helt forkastelig. Prisen på enkeltbillettene stiger både en og to ganger i løpet av 12 måneder, sier han.

Han mener at økningen i antall reisende som Gaia hadde første halvår i år som følge av at takstene ikke ble endret, viser at det er dumt å heve takstene.

— Det er trist at fylkeskommunen ikke har råd til å fortsette med å fryse takstene, sier han, noe Nilsen måtte si seg enig i.

Moe mener takstøkningen viser mangel på langsiktig tankegang.

Nilsen på sin side sukker over at Stortinget for noen år siden vedtok å kutte bensinavgiften uten å øke kollektivsatsingen.

— Hadde man i stedet beholdt bensinavgiften og brukt de ekstra inntektene til kollektivtrafikk, ville prisene vært langt lavere i dag, sier han.

- Hyggelig tur

Da vi gikk av bussen var det tydelig at Nilsen hadde regnet med mer kritikk.

— Dette viser bare at det er hyggelig å reise med buss, sier han, og spøker med at han neppe hadde sluppet like billig unna på rektorkonferansen som var i Bergen mandag.

I fylkesrådmannens forslag til budsjett går det nemlig også hardt utover skolen.

Så kanskje skulle vi heller fulgt en av bussjåførenes råd om heller å ta med fylkesrådmannen på busstur første dagen etter at takstene hadde økt.

KRITISK: Bussjåfør Helge Hansen tror ikke fylkeskommunen vil tjene mye på å øke takstene.
Foto: Bjørn Erik Larsen