• Bråket fra grunnarbeidet på nabotomten går på helsen løs. Arbeidet har pågått inn i sene kveldstimer, og vi har måttet reise bort for å få ro.

TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.no

Samboerparet Åsta Konow og Ole Thunes i Amalie Skrams vei 5 er fortvilet. I flere uker har samboerparet og andre naboer vært plaget av støy og støv fra en byggeplass bare noen titall meter fra boligene. Støy og støv I forbindelse med at Lærerakademiet skal oppføre et tilbygg, er det grunnarbeider i gang på tomten. Denne tomten er omringet av bygninger, hvorav også Amalie Skrams vei 5. Sameiet har 15 boenheter.Pressluftboringen, gravingen av masser med stor gravemaskin, tømmingen av massene ned et digert rør ned til lastebilene — alt dette medfører sterk støy. I tillegg til bråket, er naboeiendommene plaget av støv fra pressluftborene. Måtte reise bort - Vi har forståelse for at det blir støy og støv av et slikt anleggsarbeid. Men i dette tilfellet har bråket pågått fra tidlig morgen til langt på kveld. To ganger har arbeidet til og med skjedd til langt på kveld lørdager. Det ble for mye for oss. Da reiste vi til Gvteborg en uke for å få ro. Men vi kan ikke reise bort i lange perioder for å slippe unna belastningene, sier Åsta Konow til Bergens Tidende. Verken politi eller kommunale myndigheter har kunnet hjelpe dem. - Skal ikke skje igjen Entreprenøren lover at dette ikke skal skje igjen, hvis det ikke skjer noe uforutsett i det videre arbeidet. - Arbeidet kunne ikke starte før elevene ved Lærerakademiet var ferdige med eksamen, forteller daglig leder Nils Skjerping i Osterøy Entreprenør A/S.Boring og sprengning skal være ferdig til skolen begynner igjen til høsten.- Imidlertid oppsto en ekstraordinær situasjon. Helt uventet fant vi store løsmasser i grunnen inn mot nabobygget. Vi måtte leie inn et spesialfirma fra Trondheim som sikrer løsmassene. Dette firmaet ønsket ikke å jobbe enkeltskift. Dermed strakk arbeidet seg ut over kveldene og to lørdagskvelder. Nå er dette ekstraordinære arbeidet sluttført. Fortsatt har vi en stram tidsplan, men vi kan love at vi ikke skal jobbe ekstremt lenge om kveldene. Det verste er over for naboene nå, bedyrer Skjerping.