• Søker du medisinsk hjelp i utlandet, blir du stemplet som landsforræder, sier Hans Kvalheim. 38-åringen dro til England og betalte 218.000 kroner for å bli kvitt ryggsmertene. Nå tar 38-åringen ut søksmål mot Rikstrygdeverket.

ROY HILMAR SVENDSEN BRITT SØRENSEN

I 1990 ble Kvalheim kalt «sykemeldingsprofitør» av legen, etter å ha klaget over sterke ryggsmerter siden 1988. To år senere måtte han slutte i jobben som skytebas. Legene konkluderte med at han hadde sammentrykte ryggvirvler. Kvalheim fikk smertestillende medisin, halv uføretrygd og beskjed om at operasjon ikke hadde noe for seg.

— Jeg fikk høre at det bare var 50-60 prosent sjanse for å oppleve bedring etter en operasjon, og at effekten ville forsvinne i løpet av to-tre år, forteller Kvalheim.

Fant spesialist på tv

Kvalheim nektet å godta utsiktene til å måtte leve i et smertehelvete resten av livet. Etter å ha sett et tv-program om ryggskader på TV 2, tok han på eget initiativ kontakt med ryggspesialisten John P. O'Brian ved the London Clinic i England. Spesialisten, som har 30 års erfaring med denne type operasjoner, mente et inngrep ville befri Kvalheim fra ryggplagene.

Pris på inngrepet: 218.000 norske kroner.

— Jeg brukte flere år på å spare opp penger til operasjonen, og brukte et halvt år på å få massasje for å løse opp alle muskelknutene i ryggen min. Hensikten var å spare inn en dag eller to på sykehuset. Ett sykehusdøgn der borte koster om lag 50.000 kroner, forteller Kvalheim.

Jekket opp 20 mm

I 2002 dro Kvalheim til England og la seg under kniven på the London Clinic. O'Brian jekket ryggsøylen hans opp 20 millimeter, satte inn tre benskiver for å stive av ryggen, og festet det hele med elleve skruer.

Etter seks måneder med glassfiberkorsett og et års iherdig trening, er Kvalheim nå nesten helt frisk. Han går på attføring og håper å kunne komme tilbake i fullt arbeid. Men utgiftene til operasjonen og flere år på trygd har satt ham langt tilbake økonomisk.

Rikstrygdeverket nekter å ta regningen på 218.000, fordi de mener at det finnes medisinsk ekspertise som kunne ha utført et tilsvarende inngrep i Norge, selv om metoden i Norge skiller seg vesentlig fra den som blir brukt i England. O'Brians metode kaller de «eksperimentell kirurgi».

— Hva hjelper det at de har kompetanse til å utføre slike operasjoner her, når de ikke gjør det? undrer Kvalheim.

- Dom gir folk mer frihet

38-åringen har nå varslet søksmål mot Rikstrygdeverket for å få tilbake pengene han la ut for operasjonen. Ifølge advokat Ola Strømsmoen vil stevningen bli levert om en ukes tid.

— Flere rettslige dommer i EU og EØS konkluderer med at man har full mulighet til å kreve refusjon for behandling i utlandet, uten at man er blitt henvist. Kvalheim har derfor et selvsagt krav på å få refundert utgiftene sine, sier Strømsmoen til BT.

Han mener en eventuell dom vil være uhyre viktig for norske rygg- og nakkepasienter, som mener de ikke får den behandlingen de har krav på.

— En fellende dom vil bety at den enkelte borger får mye mer frihet til selv å ta initiativ til å få behandling i utlandet, uten å være avhengig av aksept fra norske leger først, sier Strømsmoen.

NESTEN HELT FRISK: Etter seks måneder med glassfiberkorsett og et års iherdig trening, er Hans Kvalheim nå nesten helt frisk. Han går på attføring og håper å kunne komme tilbake i fullt arbeid.<p/>FOTO: GIDSKE STARK