Meidell (34) bor i Ulriksdal i Bergen. Lørdag formiddag tok han seg en spasertur — med Alva på tre måneder i barnevognen - for at sønnen Tommas (6) skulle få gå på ski. Men det var ikke enkelt å komme seg frem. Verst var fremkommeligheten i Årstadveien, der Mesta hadde sperret fortauet med en stor snøhaug.

Mye løs snø

Mesta har kontrakt med Statens vegvesen om brøyting av riks- og fylkesveier i Bergen. Det inkluderer busslommene. Lørdag formiddag var busslommen like ved krysset mellom Årstadveien og Stemmeveien nydelig brøytet. Men all snøen som var brøytet vekk fra veien, var plassert i en stor snøhaug som sperret fortauet.

Andreas Meidell måtte bære barnevognen en stor del av strekningen langs Årstadveien fra avkjøringen til Ulriksdal på grunn av mye løs snø på fortauet. Da han kom til snøhaugen ved avkjøringen til Stemmeveien konstaterte han at han hadde to valgmuligheter. Han kunne ta barnevognen med seg og gå ut i kjørebanen. Eller han kunne gå innerst på fortauet mot gjerdet mot Haukeland skole. Det var det en smal passasje. Men barnevognen måttet han da bære. Han valgte det siste alternativet.

— Det er fint med snø, sier Andreas Meidell til Bergens Tidende. Men med så store snømengder på fortauene, blir det litt problematisk å ta seg frem, ikke minst med barnevogn.

Går i veibanen

— Jeg har sett at mange heller går ute i veibanen fremfor å gå på fortauene. Det gjelder også folk med barnevogn. Dette kan jo være risikabelt. I dag er det ikke glatt i selve veibanen. Men når det er is og glatt i veibanen, kan det gå på sikkerheten løs. Plutselig kan du begynne å skli, sier Andreas Meidell.

— Det burde være unødvendig å legge slike store snøhauger fra seg på fortauet, mener han

Andreas Meidell går på jobb til Nygårdshøyden. Ofte er det så mye snø på fortauene gjennom Årstadveien, Kalvedalsveien og Kalfaret at folk velger å gå ute i kjørebanen, sier han.

Grunneiernes ansvar

Distriktssjef Roger Skoglie i Mesta AS i Bergen sier til Bergens Tidende at Mesta har kontrakt med Statens vegvesen om brøyting av riks- og fylkesveiene, inkludert busslommene, i Bergen. Ifølge kontrakten skal veiene og busslommene være ferdig brøytet til klokken syv om morgenen. Når det snør kontinuerlig, skal veiene og busslommene være brøytet fire timer etter at det har stoppet å snø.

Men snø på fortauene er det grunneieren som ifølge politiforskriftene i Bergen har ansvaret for å fjerne.

— Det gjelder også den snøen som brøytemannskapene plasserer på fortauet, sier Skoglie.

STENGT FORTAU: Tommas (6) på ski, det rette utstyret på mange fortau i Bergen lørdag. Pappa Andreas Meidell (34) må bære barnevognen med Alva fordi stedet der Mesta har lempet snø fra veibrøyting på fortauet i Årstadveien. <br/>Foto: AUDUN STØLÅS